Nyhet

Norrlandsfonden tar över Vattenfall Inlandskrafts borgensengagemang

Norrlandsfonden har den 7 april 2014 tagit över Vattenfall Inlandskrafts borgensportfölj.   

- I och med beslutet att lägga ned Vattenfall Inlandskrafts verksamhet har vi inte längre möjlighet att erbjuda de berörda företagarna råd, stöd och engagemang i önskvärd utsträckning. Därför ser jag mycket positivt på Norrlandsfondens övertagande av Inlandskrafts borgensengagemang, förklarar Robert Flink, styrelseordförande i Vattenfall Inlandskraft AB.

Vattenfall Inlandskraft och Norrlandsfonden kan se tillbaka på ett gott samarbete under många år. Norrlandsfonden är en erfaren och välrenommerad aktör som kan axla ansvaret och fullfölja engagemangen på ett sätt som förhoppningsvis kommer att upplevas som positivt för de berörda företagen.

Samtliga berörda företag och banker har informerats om förändringen av Inlandskraft och Norrlandsfonden.

Läs mer: www.norrlandsfonden.se

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.