Nyhet

Samlad informationsplats för laddinfrastruktur för elbilar

Den svenska elbilsmarknaden växer så att det knakar och efterfrågan på laddinfrastruktur ökar stadigt. Idag (25/9) lanseras en ny nationell databas –laddinfra.se – där hela den svenska laddinfrastrukturen samlas på en och samma plats.

Laddinfra.se är en öppen databas som möjliggör för ideella och kommersiella aktörer att utveckla karttjänster, appar och andra produkter för elbilister.

Ansvarig för initiativet är Power Circle som menar att laddning, och specifikt att hitta laddstationer, är en nyckelfråga för att öka de laddbara fordonens användbarhet och konkurrenskraft. Genom att erbjuda en öppen databas där information om publika laddstationer kan registreras och tillgängliggöras hoppas vi kunna få än mer fart på elbilsintroduktionen, berättar Olle Johansson, VD för Power Circle.

Laddinfra.se blir länken mellan aktörer som erbjuder laddning och elbilister i behov av laddtjänster. Initiativet stöds av många viktiga aktörer inom elektromobilitet i Sverige, däribland Vattenfall.

– Att alla olika aktörer för elbilsladdning ska utveckla egna databaser är inte hållbart i längden. Med hjälp av laddinfra.se kan aktörer som vi utveckla exempelvis en app med olika typer av tjänster för våra kunder, säger Mattias Tingvall, chef affärsutveckling på Vattenfall.

laddinfra.se
Vattenfall om elbilar och laddning

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.