Nyhet

Vattenfall, Nordea, ATG och SOK i gemensamt uttalande om mänskliga rättigheter inför OS

Igår, tisdag den 28 januari, träffades de tre huvudsponsorerna Nordea, Vattenfall och ATG och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) på Vattenfalls kontor för att diskutera situationen inför OS i Sotji och frågan om mänskliga rättigheter.

SOK:s sponsorer är nationella partners till SOK. De bidrar till att fler talanger får möjlighet att satsa fullt ut med sikte på kommande OS. Sedan några år är flera också engagerade i SOK:s "Drömprojekt" med Olympic Days. I samarbete med lokala föreningar och med olympier på plats som förebilder kan fler unga inspireras att utmana sig själva och pröva olika idrotter för att hitta "sin dröm".

Utökningen av SOK:s sponsorsamarbeten de senaste åren hänger samman med att SOK allt tydligare lyfter fram de värden som den olympiska rörelsen bygger på – respekt för individen, vänskap över olika gränser och strävan efter utveckling.

De grundläggande värdena blir allt viktigare.

– Vi vill gemensamt slå vakt om OS som symbol för att alla oavsett etnisk bakgrund, religion, politisk uppfattning eller personlig läggning kan mötas i vänskap, under samma regler och med full respekt för varje persons integritet.

– Tillsammans tar vi skarpt avstånd från lagar som bryter mot mänskliga rättigheter, innebär diskriminering eller banar väg för trakasserier och därmed också kastar sin skugga över OS.

Den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) skärper steg för steg kraven på hållbarhet inför valet av värdstäder för OS. Det började med miljöfrågan, där man nu ställer konkreta krav. Idag förs också sociala och ekonomiska perspektiv in i bilden.

– Vi är överens om att det behövs preciserade krav på blivande OS-värdar också när det gäller etik och mänskliga rättigheter, sociala hänsyn och ekonomiskt ansvarstagande. Med tydliga krav ökar möjligheten att följa upp genomförandet och utvärdera de långsiktiga konsekvenserna. SOK kommer att ta den frågan vidare i sin dialog med IOK.

Annika Bränning, sponsorchef Vattenfall: 070-3407444

Tomas Björklund, sponsorchef Nordea: 070-7557442

Maria Guggenberger, sponsorchef ATG: 070-771 0167

Stefan Lindeberg, ordförande SOK: 070-5828656

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.