Nyhet

Vattenfallprojekt ritar om den tyska kartan

Tysklands nordligaste punkt finns inte längre på ön Sylt, utan är nu belägen långt ut i Nordsjön – och det är Vattenfall som äger området.

När Vattenfalls havsbaserade vindkraftprojekt DanTysk förankrade fundament nummer 22 på havsbottnen, så blev fundamentet Tysklands nordligaste byggnad och nordligaste permanenta punkt.

Olaf Beeg, ansvarig för konstruktionen av fundament i DanTysk-projektet, har ni informerat den tyska regeringen om detta?
– En mycket bra fråga! Vi har inte informerat regeringen ännu, men vi kommer att göra det inom kort, så att de blir medvetna om Tysklands nya territorium.

Vem var först att beträda Tysklands nya nordligaste punkt? Eller vad ska vi kalla den?
– Ja, det är faktiskt Tysklands nordligaste punkt. Eftersom vi är ett öppet land och vårt projekt är internationellt så var förste man på plats en av våra danska kollegor från byggföretaget Aarsleff. En perfekt symbol för vänskapen med Danmark, vilket också återspeglas i namnet på vårt projekt: DanTysk.

Så ”nummer 22” är det nordligast belägna fundamentet i vindkraftparken DanTysk. Har fundamentet fått ett namn eller kommer ni att ha en namntävling?
– Det heter just nu bara DT-22… men tack för förslaget! Vi kommer att starta en tävling för att hitta ett namn som bättre passar vår ”baby”.

Kommer det här nya området att påverka landsgränser eller nationella fiskezoner?
– Nej, inte alls. Det är förbjudet att fiska inom hela vindkraftsparksområdet, vilket förresten är mycket positivt för fiskar, marina däggdjur och allt marint liv som kan använda vindkraftsparken som sitt rekreationsområde. Landsgränserna kommer inte heller att påverkas, eftersom gränserna mellan Danmark och Tyskland har dragits enligt en fredlig överenskommelse.

Vem informerar kartinstitut och encyklopedier om Tysklands nya nordligaste punkt?
– Ärligt talat så har jag ingen aning! Eftersom den här typen av saker inte händer så ofta får vi försöka ta reda på hur den nya informationen ska publiceras på korrekt vis i kartor och uppslagsverk.

Fotnot: DanTysk är en havsbaserad vindkraftpark på 288 MW som byggs i Nordsjön, 70 kilometer väst om den tyska ön Sylt.

Det är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %). Vindkraftparken är 19 km lång (från nord till syd).

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.