Nyhet

Vindkraftsparker sälarnas nya jaktmarker

Vindkraftsparker kan fungera som viktiga födosöksområden för ett stort antal sälar i Nordsjön, enligt en forskarstudie vid S:t Andrews University i Skottland.

Forskarna satte sändare på knubbsälar och gråsälar vid engelska och nederländska Nordsjökusten och följde dem med hjälp av gps.
En del av sälarna gav sig gärna in i Alpha Ventus-parken utanför Tysklands nordöstra kust och Sheringham Shoal öst om England. Sälarna verkade ha specialiseret sig på att födosöka i vindkraftsparkerna, där de systematiskt och riktat simmade i ett slags rutnät mellan pelarna.

Nya jaktmarker
Det är vindkraftverkens fundament som erbjuder nya jaktmarker eftersom de drar till sig fisk. Detta bekräftas av studier vid Vattenfalls havbaserede vindkraftsparker, som Lillgrund i Östersjön och Horns Rev och Egmond ann Zee i Nordsjön, sägar Jesper Kyed Larsen, miljöexpert inom Vattenfall Continental/UK BU Renewables.

– Fundamenten till havsbaserade vindkraftverk fungerar som artificiella rev som får marint liv som musslor och kräftdjur att frodas. Den ökade födomängden kombinerat med bra skydd ger bra levevillkor för vissa arter av fisk, som sälarna är på jakt efter.

Forskningsstudiens resultat stämmer överens med iakttagelser gjorts vid vindkraftparkerna på Horns Rev i Nordsjön, säger ledande forskare vid institutionen för biovetenskap på Århus Universitet i Danmark.

Vattenfall finansierar
Vattenfall finansierar forskning kring havsbaserat vindkraft och miljön genom Vattenfall Nordic Wind R&D programme och Vattenfall Continental/UK Renewables, för att bättre förstå hur miljön påverkas och hur det går att minimera eventuella negativa effekter.
– Vi fokuserar speciellt på frågan om undervattensbuller samt utvecklingen av lämpliga bullerbegränsningssystem vid pålning av fundament, som kan påverka marina däggdjur negativt, säger Sara McGowan, koordinator för miljöforskningen inom Vattenfall Nordic Wind R&D programme.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.