Nyhet

Invigning av omlöpet i Valån – ett Bra Miljöval-projekt

I förra veckan invigde Richard Holmgren, miljöchef på BU Hydro, ett omlöp (en fiskväg) förbi en delvis raserad historisk bro i Valån inom Säveåns avrinningsområde. Projektet har bekostats med medel från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval Vattenkraft.

Valån är ett biflöde till sjön Mjörn och belägen inom Alingsås kommun. Genom att anlägga ett omlöp förbi en delvis raserad bro har vandringsmöjligheterna för fisk återskapats. Mjörn har en storvuxen öringstam klassad som skyddsvärd men beståndet av Mjörnöring har minskat under senare årtionden.

Åtgärder i sidovattendrag

Reproduktionsområden för öringen har sannolikt även funnits i Säveåns huvudfåra men dessa har påverkats negativt av bland annat vattenkraftutbyggnader. Därför är åtgärder i sidovattendrag viktiga för att stärka beståndet av öring och även flodpärlmusslan som är beroende av öring i sin livscykel.

Arbetet med omlöpet påbörjades under 2014 och färdigställdes under försommaren 2015. Redan dagen efter att grumlingarna hade lagts sig efter vattenpåsläppet, noterades en större öring i bäcken, som utgör omlöpet, vilket kan ses som bevis att åtgärden fungerat.

Engagemang för biologisk mångfald

Bertil Ericson från Mjörns Fiskevårdsområdesförening berättade vid invigningen att den delvis raserade bron byggdes sannolikt under Gustav Vasas tid. Bron var belägen längs färdvägen från det inre av Västergötland till Lödöse, den viktigaste staden i Bohuslän, innan Göteborg grundades. Bertil är mycket tacksam för Vattenfalls engagemang som möjliggjort åtgärden.

Användning av medel från Bra Miljöval Vattenkraft är en viktig del av Vattenfalls engagemang för biologisk mångfald, inom avrinningsområden där vi äger vattenkraft, berättade Richard Holmgren. Inför ett tjugotal närvarande åhörare klippte han bandet och förklarade omlöpet invigt.

Se även

Intervju med Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall, under inspelningen av avsnittet

Vattenfall medverkar i Vetenskapens Världs program om framtidens energisystem. Avsnittet i...

Nyhet
De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.