ROV (remotely operated vehicle – en fjärrstyrd ubåt)
Nyhet

Minor vid Sandbank oskadliggjorda

Under förberedelserna inför uppförandet av den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Nordsjön upptäcktes 26 minor på havsbottnen. Minorna har nu detonerats med hjälp av en fjärrstyrd plasmastråle.

Vattenfalls och Stadtwerke Münchens 288 MW stora havsbaserade vindkraftpark Sandbank ska börja byggas i mitten av juni. Då kommer man att börja installera fundamenten i havsbottnen.

Undersökning av havsbottnen

I förberedelserna inför arbetet till havs ingick en noggrann undersökning av den 66 km2 stora havsbottenyta där Sandbank ska uppföras.

Jan-Hinnerk Maxl

Jan-Hinnerk Maxl.

Jan-Hinnerk Maxl, projektledare för Installation Logistics vid Vattenfall, säger:

– Vi sökte igenom havsbottnen efter gammal ammunition för att se till att högintensiva bygginsatser som till exempelvis pålning och kabelförläggning kan utföras på ett säkert sätt under de kommande månaderna.

Undersökningen utfördes av experter ombord på ett fartyg som bogserade en magnetometergivare i ett sökmönster över hela konstruktionsplatsen. Instrumentet samlade in data som sedan kunde analyseras för att upptäcka magnetiska avvikelser. De avvikande områden som hittades undersöktes sedan närmare med en ROV (fjärrstyrd ubåt).

Jan-Hinnerk Maxl, med en bakgrund i den tyska flottan, berättar att en tredjedel av de 26 minor som hittades härrör från tiden runt första världskriget, medan övriga är från andra världskriget.

– Visst är de gamla, men det går inte att utesluta att en mina kunde ha exploderat om ett av våra installationsfartyg hade satt ett ben mitt på en av dem. En sådan risk kan vi inte ta.

Plasmastråle

Detta handlade om förankrade minor, som nu har detonerats med en fjärrstyrd plasmastråle.

– Förr i tiden hade vi behövt skicka ned dykare, men så är det inte längre. Alla medarbetare befann sig flera hundra meter bort från detonationsplatsen under vattenytan, förklarar Jan-Hinnerk Maxl, och understryker att säkerheten alltid sätts i första rummet.

– Det är därför vi vidtar alla tänkbara säkerhetsåtgärder för att byggteamet ska kunna börja arbeta på en väl förberedd plats som framför allt är fri från ammunition.

Plasmastrålen förstör minorna genom att skjuta en laddning rakt igenom dem, vilket gör dem harmlösa.

För att minska undervattensbullret i havsmiljön skapade man en så kallad bubbelridå som inneslöt ljudet från varje detonation.


Sandbank vindkraftpark till havs

  • Gemensam satsning mellan Vattenfall och Stadtwerke München
  • Plats: I den exklusiva ekonomiska zonen i tyska delen av Nordsjön, ca 90 km från ön Sylt
  • Total kapacitet: 288 MW med 72 vindkraftverk
  • Produktion: 1,4 miljarder kWh per år (räcker för att försörja ca 400 000 hushåll med el)
  • Byggstart: Juni 2015
  • Planerad idrifttagning: 2017

Mer information om Sandbank (på engelska)

Av Ralf Bagner

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.