Nyhet

Samhälle idag, vindkraftpark imorgon

Okonventionella metoder blir ibland nödvändiga för att förbereda byggandet av en storskalig vindkraftpark. I norra Jylland i Danmark har Vattenfall köpt större delen av ett mindre samhälle för att bana väg för vindkraftparken Nørrekær Enge II, som kommer att bli landets största.

De flesta husen i det lilla samhället Kølby på landsbygden i norra Jylland var svårsålda eller helt omöjliga att sälja när Vattenfall började intressera sig för området.

Företaget planerar att bygga vindkraftparken Nørrekær Enge II med 37 vindkraftverk där.

Osäljbara fastigheter

Istället för att ge sig in i tidsödande diskussioner med fastighetsägarna i Kølby för att få deras samtycke, beslutade sig Vattenfall för att erbjuda dem att köpa fastigheterna till marknadspris.

Mette Kjær Hulsrøj Korsager, Vattenfalls chef för landbaserad projektutveckling i Danmark, förklarar strategin:

– Genom att göra på detta vis löser vi problemet med osäljbara fastigheter i området. Det gör det också möjligt för oss att träffa avtal med lokala myndigheter, eftersom vår närvaro bidrar till utvecklingen av ett marginaliserat område.

Vattenfall planerar att förvärva 20 fastigheter i Kølby, men företaget har ingen avsikt att börja med jordbruksverksamhet.
– Husen kommer att rivas och marken kommer att säljas till lokala lantbrukare, säger Korsager.

250 MW

Vattenfall har som målsättning att till 2018–2019 ha installerat 250 MW ny vindkraftkapacitet i Danmark. Enligt Korsager kommer strategin att köpa fastigheter att underlätta uppfyllandet av detta mål.

– Vi föredrar att etablera större projekt som Nørrekær Enge II. Genom att köpa fastigheterna behöver vi inte ta hänsyn till kritiska boende på platsen på samma sätt som tidigare.

Vattenfalls initiativ har välkomnats av både den danska vindkraftföreningen Vindmølleindustrien och den danska kommunföreningen.

Fakta Nørrekær Enge II

Nørrekær Enge II kommer att bestå av 37 vindkraftverk och kommer att bli Danmarks största landbaserade vindkraftpark. Vindkraftverken kommer att vara 150 meter höga och ha en maximal kapacitet om 3 till 3,3 megawatt. Nørrekær Enge II kommer att producera tillräckligt med el för 100 000 bostäder.
Vattenfall är den största ägaren och producenten av landbaserad vindkraft i Danmark.

SVT rapporterar

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.