En rad färgglada elbilar på laddning
Dreamstime
Nyhet

En tredjedel av alla nya bilar är elbilar år 2040

År 2040 kommer elbilsförsäljningen att ha ökat från dagens en procent till 35 procent – även om oljepriset är lågt – enligt en ny rapport.

Batterierna står för en tredjedel av kostnaderna för att tillverka en elbil. Enligt en ny studie av Bloomberg New Energy Finance kommer batteripriserna att sjunka rejält och under 2020-talet kommer elbilar att bli ett klart mer ekonomiskt alternativ än bensin- och dieselbilar i de flesta länder.

Kostnaden för litiumjonbatterier har redan sjunkit med 65 % sedan 2010, och förra året låg den på 350 USD/kWh.

– Vi väntar oss att kostnaden för elbilsbatterier kommer att ligga gott och väl under 120 USD/kWh år 2030, och därefter sjunka ytterligare, säger Colin McKerracher, analytiker vid Bloomberg New Energy Finance.

Globalt har ungefär 1,3 miljoner elfordon sålts hittills, och 2015 visade på en stor ökning. Men elfordon utgör för närvarande ändå bara en procent av den globala nybilsförsäljningen. 

Enligt studien kommer försäljningen 2040 att uppgå till 41 miljoner lätta fordon, det vill säga 35 procent av försäljningen. Det skulle i så fall handla om en ökning med 90 gånger jämfört med 2015, då elbilsförsäljningen beräknades till 462 000 fordon – en ökning med 60 % jämfört med 2014.

Diagram över elbilsförsäljningen till 2040. Bild: Bloomberg

År 2022 kommer den totala ägandekostnaden att vara lägre för elbilar än för bilar med traditionella förbränningsmotorer.

Prognosen utgår från att oljepriset återhämtar sig till en prisnivå på 50 USD/fat, för att sedan öka igen till 70 USD eller mer fram till 2040.

Om oljepriset skulle falla till 20 USD och stanna där skulle det ändå inte försena massmarknaden av elfordon längre än till början av 2030-talet enligt Salim Morsy, chefsanalytiker och författare till studien.

Elfordon finns i två kategorier. Dels renodlade elfordon (BEV) som enbart körs på batterier, dels laddhybridfordon (PHEV) med laddningsbara batterier plus vanliga motorer som reservalternativ.

Rapporten:
Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040 (på engelska)

Av Sten Feldreich

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.