Nyhet

Vattenfall och Skandias vindkraftpark Höge Väg invigs

I dag inviger Skandia och Vattenfall en av södra Sveriges största vindkraftparker på land, den samägda vindkraftparken Höge Väg utanför Kristianstad.

Representanter från Vattenfall och Skandia klipper bandet på invigningen av Höge Väg

Höge Väg omfattar 18 vindkraftverk som förser förnybar el till hushåll i södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

– Vattenfall har 17 vindkraftprojekt i olika stadier i Sverige just nu. Våra ambitiösa planer för ett 100 procent förnybart energisystem, i kombination med saminvesteringen med Skandia, möjliggör utbyggnaden i Sverige. Det är bra för våra respektive kunder och det är bra för Sverige, säger Ingrid Bonde, Vattenfalls finanschef, som var på plats på invigningen.

Vindkraftssamarbete

Dagens invigning är ett naturligt steg i  det unika vindkraftssamarbete som inleddes i december 2014 då bolagen bildade ett gemensamt bolag för lika ägande av totalt fyra vindkraftparker. Det var första gången som Vattenfall tog in en investeringspartner i Sverige och Skandia, som investerar stort i infrastruktur, hade tidigare inte funnits på energimarknaden.

– Skandia har framgångsrikt ökat investeringarna i infrastruktur och vindkraftssatsningen är viktig för oss. Genom att investera i vindkraft kan pensionskapitalet göra nytta två gånger om. Dels genom avkastning men också som ett bidrag till ett mer hållbart energisystem, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Förnybar el till Skåne

Fyra vindkraftparker ingår i det gemensamma bolaget; Hjuleberg och Högabjär-Kärsås i Falkenberg kommun, Juktan i Sorsele kommun och Höge Väg. Alla fyra är i drift och Hjuleberg invigdes redan 2014.

Höge Väg som ligger i Maltesholm utanför Kristianstad omfattar 18 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 38 MW. Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, och leverera el till 12 procent av Kristianstads kommun.

Mer information om Höge Väg

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.