Kärnkraftverket Forsmark
Nyhet

Rekordstort intresse för rekrytering till kärnkraften

Redan efter några dagar har hundratals anmälningar kommit in till Vattenfalls trainee-program, totalt har 606 personer anmält sig. Dessutom behöver Vattenfalls kärnkraftsverksamhet rekrytera fler än 300 nya medarbetare de kommande åren.

Dag Svensson

Dag Svensson,
chef för HR inom BA Generation.

Vattenfall har lanserat en rekryteringssatsning för att locka ingenjörer och teknikintresserade till Vattenfalls kärnkraftsverksamhet. Kampanjen pågår till den 15 december och riktar sig i första hand till högskoleingenjörer och civilingenjörer som är nyutexaminerade eller har några års arbetslivserfarenhet.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, det är ett rekordstort intresse redan under första veckan, säger Dag Svensson, chef för HR inom BA Generation.

Hundratals nya medarbetare

Vattenfalls breda kärnkraftsverksamhet behöver rekrytera hundratals nya medarbetare inför framtiden och sannolikt ännu fler på längre sikt. Inom svensk kärnkraft finns ett 60-tal olika yrken och utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela Vattenfallkoncernen.

– Vi har ett kontinuerligt behov av nyrekryteringar på grund planerad långtidsdrift, pensionsavgångar och normal personalomsättning. Lediga tjänster är öppna för alla med relevant erfarenhet, säger Dag Svensson.

Planerar för 2040-talet

Trots den planerade avvecklingen av Ringhals 1 och 2 som är en verksamhet i sig planerar Vattenfall för långtidsdrift för fem reaktorer. Kärnkraftsproduktion in på 2040-talet skapar många arbetstillfällen de kommande årtiondena.

– Vi vill attrahera, utveckla och behålla medarbetare samtidigt som vi med kampanjen vill skapa intresse för en framtida karriärmöjlighet inom ett område som är mycket viktigt för den framtida svenska elförsörjningen, säger Dag Svensson.

Förra året svarade den klimatvänliga kärnkraften för 40 procent av svensk elkraftsproduktion och branschen skapar idag omkring 20 000 arbetstillfällen.

Vattenfall Nuclear Trainee Programme

Av Magnus Kryssare magnus.kryssare@vattenfall.com

Se även

Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

Nyhet
Nicklas Tjernlund och rivningsroboten in action

När kärnkraftverk rivs handlar mycket om betong. Till exempel utgör betongen cirka 300 tus...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.