Nyhet

SvK bygger ingen ny elförbindelse till Gotland

Vid Svenska Kraftnäts styrelsemöte den 24 maj fattades beslutet att avbryta arbetet med den planerade elförbindelsen mellan fastlandet och Gotland. ”Ett olyckligt besked för Gotland”, menar Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi.

Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi

Jan Karlsson, VD för Gotlands Energi.

Enligt Jan Karlsson innebär Svenska Kraftnäts beslut att vidare utbyggnad av förnybar energi på Gotland inte är möjlig eftersom befintlig förbindelse har nått kapacitetstaket. Flera exploatörer har konkreta planer på att öka produktionen av förnybar el på Gotland, men dessa planer kommer sannolikt inte att kunna förverkligas.

– Det här var ett mycket oväntat besked som är mycket olyckligt för Gotland och de planer som finns på ny förnybar produktion på ön. Beslutet innebär att vi kommer att tvingas säga nej till att ansluta mer förnybar produktion på Gotland, säger Jan Karlsson.

Enligt ett pressmeddelande från Svenska Kraftnät gör myndigheten bedömningen att kostnaden för en förbindelse väsentligen överstiger de olika nyttorna.

– Planeringsförutsättningarna har med detta beslut kraftigt förändrats, fortsätter Jan Karlsson, vd Gotlands Energi.

Svenska Kraftnäts pressmeddelande:
Svenska kraftnät bygger ingen ny elforbindelse till Gotland

Läs mer om Svenska Kraftnäts beslut och en intervju med Jan Karlsson i Hela Gotland:
Geabs vd: stort och oväntat besked

Se även

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri in...

Nyhet
Högspänningsledning i vinterlandskap. Foto: Thomas Wiklund
Pressmeddelande
2019-12-18

Vattenfall bygger viktig kraftledning för Svenska kraftnät

Vattenfall och Svenska kraftnät har tecknat avtal om rivning och nybyggnation av en omkrin...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.