Nyhet

Vattenfall om den svenska energiöverenskommelsen

Vattenfall ser energiöverenskommelsen som en viktig milstolpe i svensk energipolitik. Den ger stabila och långsiktiga förutsättningar för oss att bedriva vår verksamhet.

Inte minst välkomnar Vattenfall att effektskatten på kärnkraft avskaffas och att fastighetsskatten för vattenkraft sänks så att vi kan livstidsförlänga kärnkraften och säkerställa övergången till ett 100 procent förnybart system.

Under den senaste veckan har det förekommit artiklar i media där det i något fall låtit som att branschen inte står bakom energiöverenskommelsen. Det är inte alls Vattenfalls bild. Tvärtom, branschen har gång på gång lovordat energiöverenskommelsen, det är en unik och bred överenskommelse som vi är positiva till.

Däremot är det sällan så att alla är nöjda med alla delar i en överenskommelse, och det gäller även Vattenfall. Vi är kritiska till vissa delar, och skulle gärna sett en del förändringar till exempel vad gäller certifikatsystemet. Men det hindrar oss inte från att tycka att Energiöverenskommelsen som helhet är positiv och viktig.

Se även

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpri...

Nyhet
Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpri...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.