Skip to content Gå till huvudnavigeringen
Laddstolpe för elbilar på Malmgårdsvägen i Stockholm. Foto: Elisabeth Redlig
Nyhet

Kan Stockholm och Göteborg elektrifiera alla transporter till 2030?

Nya studier visar stora miljövinster med elektrifiering av transporter.

Vattenfall har deltagit i två omfattande studier för att undersöka vad som krävs för att elektrifiera samtliga transporter i Stockholm och Göteborg till 2030. Studierna innehåller även analyser av de kostnader och nyttor som elektrifierade transporter skulle medföra.

– Slutsatsen i båda studierna är att det är fullt möjligt i både Stockholm och Göteborg – och andra svenska städer – att elektrifiera transporter i innerstäderna redan till 2030 och att det skulle leda till renare luft, mindre buller och bättre stadsmiljö, säger Vattenfalls strategidirektör Andreas Regnell.

I hela världen pågår en omställning till elektrifiering av transporter. Hälften av världens befolkning bor redan idag i städer och luftföroreningarna och bullret från den ökande trafiken måste minska.

– En övergång till elfordon – bilar, bussar, lastbilar och tvåhjuliga fordon, liksom arbetsmaskiner och i vissa städer även färjor – kan speciellt i större städer göra stor nytta. Eldrivna fordon släpper inte bara ut mindre avgaser lokalt, utan minskar även bullret och inverkan på klimatet, säger Andreas Regnell.

Utgångsläget och förhållandena för att elektrifiera transportsystemen skiljer sig delvis åt mellan Stockholm och Göteborg, fast i många avseenden är utmaningarna ändå likartade. Vid ett elektrifierat transportsystem ökar el- och effektbehovet och ställer krav både på en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen och en förstärkning av elnätet, lokalt och regionalt.

Medan elkapaciteten som idag finns tillgänglig i Göteborgs lokalnät är tillräcklig för att klara av det ökade elbehovet fram till 2030, så ligger Stockholm och exempelvis även Uppsala redan idag nära kapacitetstaket och måste bygga ut överföringskapaciteten.

– Vi räknar med effekttoppar och stor elförbrukning framför allt på kvällar när många börjar ladda sina elbilar samtidigt. Därför måste laddboxar framöver klara smart laddning och lastbalansering, vilket innebär att laddningen sker vid olika tidpunkter på dygnet, gärna på nätterna då elförbrukningen är lägre, eller att laddeffekterna begränsas under vissa timmar på dygnet.

Elproduktionen i Sverige räcker gott till för omställningen till elfordon. Om alla personbilar i Sverige vore eldrivna skulle elförbrukningen öka med omkring 11-12 TWh per år. Det är omkring sju procent av elförbrukningen idag. Till detta kommer elbehovet för bland annat bussar och lastbilar, men sammanlagt beräknas det ökade elbehovet för att elektrifiera alla transporter i Sverige vara mindre än nuvarande produktionsöverskott på ca 18 TWh per år.

Studien om elektrifiering av transporterna i Stockholm har skett i samarbete mellan Volkswagen, Scania, Ellevio, WSP och Vattenfall.

Studien om elektrifiering av transporterna i Göteborg, kallad PussEl, har skett i samarbete mellan ABB, AB Volvo, Volvo Cars, Göteborg Energi, Sweco och Vattenfall.

Rapport – eltransporter i städer

Rapporten om Stockholm (PDF 9 MB)

Rapporten om Göteborg (PDF 5 MB)

I media

DN: Innerstaden kan bli helt ­fossilfri 2030

GP: Göteborg kan elektrifiera alla lokala transporter till 2030

Av Markus Fischer

Se även

En elbil från aimo laddas vid InCharge-laddstolpe
Pressmeddelande
2018-10-31

InCharge laddar Stockholms nya bildelningstjänst aimo

300 bilar som helt och hållet drivs av el kommer med start den 31 oktober att finnas tillg...

Pressmeddelande
Motorcykeltävling
Nordic Sport & Event

Michael Stork från Vattenfall Services blir den förste tävlingsföraren i Gotland Grand Nat...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.

Prenumerera

Prenumerationstyp

Pressmeddelande språk

Relaterade länkar

Mer om Vattenfall

Vattenfall i korthet

Vår verksamhet

Finansiell information

Hållbarhet

Hållbarhet hos Vattenfall

Ett fossilfritt liv inom en generation

Sociala medier

Vattenfall i sociala medier

Download list