Nyhet

Magnus Hall i möte med ministrar från hela världen

Deltar i rundabordssamtal vid Clean Energy Week.

Magnus Hall

I veckan genomförs Clean Energy Week i Malmö och Köpenhamn med miljöministrar från hela världen och representanter från industrin och miljöorganisationer.

Vattenfall finns representerat i tre seminarier. Bland annat ska Vattenfalls koncernchef Magnus Hall delta i ett rundabordssamtal  kring hur industrin kan stimuleras att gå före när det gäller att använda förnybar energi.

Bland deltagarna finns representanter för IKEA, Carlsberg, Greenpeace, Intel och BMW liksom en rad ministrar från flera viktiga europeiska industriländer såväl som Indonesien, Kina och Sydafrika.

Vad förväntar du dig av mötet?

– Det blir naturligtvis spännande att höra hur dessa viktiga aktörer ser på industrins intresse att verka för mer förnybar energi. Jag tror företagen i många delar nu går före politiken. Men som sagt, det får vi se, säger Magnus Hall.

På senare tid har flera företag och industrier skrivit långsiktiga avtal om att köpa förnybar elkraft direkt från Vattenfalls vindparker. Det senaste exemplet är Norsk Hydro som köper merparten av produktionen från den kommande svenska vindkraftparken Blakliden-Fäbodberget i ett 20-årigt avtal.

Hur ser du på framtiden för den här typen av direktköpsavtal, eller Power Purchase Agreements?

 Norsk Hydro har alltid varit aktiv på denna marknad och är en verklig förebild men vi har också en annan industri som verkligen går i bräschen för detta nämligen alla nya datacenter. Här är man mycket noga med att köpa förnybar el och vill också gärna koppla det till nya investeringar i vind eller sol.

Vilka politiska styrmedel skulle öka företagens intresse för den här typen av affärer ytterligare?

– Om jag har rätt i min tro att företagen nu vaknar till på bred front så tror jag inte att vi behöver så många nya styrmedel. Man skulle kanske kunna föreslå en redovisning av vilken mix man har i sin energiförsörjning. En viktig fråga för politikerna är att se positivt på långa avtal med fasta priser. I vissa läger har man ansett att de kan begränsa konkurrensen men jag tror det är helt fel tanke, säger Magnus Hall.

Rundabordssamtalet, kallat Corporate Sourcing of Renewables, går av stapeln i Köpenhamn torsdagen den 24 maj. Därtill anordnar Vattenfall ett seminarium kring Hybrit-teknologin, Vattenfalls samarbete med järn- och stålindustrin för tillverka koldioxidfritt stål, med deltagare från bland annat EU-kommissionen och fordonsindustrin.

På torsdagen deltar dessutom Annika Viklund, chef för BA Distribution, i ett arrangemang kring mångfald i energisektorn.

Relaterad information

Nordic Clean Energy Week

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.