Nyhet

Tragisk olycka med dödlig utgång

Tidigt på lördag morgon den 22 september, inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka utanför Kungsbacka. Under pågående störningsarbete åt kunden Ellevio i samband med stormen Knud skadades en tekniker anställd vid Vattenfall Services så svårt av ett fallande träd att han senare avled.

– Det är med stor sorg vi idag tagit emot beskedet att vår kollega avlidit av de skador han ådrog sig i samband med röjning av en ledningsgata. Våra tankar och innersta beklagande går till hans familj och kollegor, säger Magnus Hall, VD.

Teknikern arbetade med trädröjning när ett träd föll över honom. Han fördes i helikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med allvarliga skador och återhämtade sig aldrig.

Arbetet med att, till exempel, röja efter en storm är ett farligt och utsatt arbete. Därför arbetar Vattenfall kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att på så sätt uppnå en säker arbetssituation för de anställda. Omständigheterna kring den tragiska olyckan utreds nu av Arbetsmiljöverket och Polisen enligt gängse rutiner samtidigt som Ellevio och Vattenfall gör egna utredningar och bistår varandra.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.