Nyhet

Undervattensfarkost söker efter minor och vrak vid Vattenfalls vindkraftspark

Undervattensspecialister och arkeologer på plats utanför den danska kusten.

Undersökningsfartygen Katabatic och Olympic Delta

De två undersökningsfartygen Katabatic och Olympic Delta deltar i sökandet efter minor och skeppsvrak utanför Danmarks kust.

De kommande veckorna ska arkeologer, minröjare, Vattenfalls experter och specialister på undervattensundersökningar dammsuga havsbotten väster om Jylland. Där inleds nu bygget av Vattenfalls vindkraftsparker Vesterhav Syd och Vesterhav Nord. Arbetet ska slutgiltigt avgöra om det finns gamla odetonerade sjöminor i området.

– Under 2017 genomfördes en geofysisk undersökning av Vesterhav Syd och Nord, och vi har hittat 22 intressanta platser vid var och en av de kommande vindkraftparkerna där. Man kan rent generellt förvänta sig att mellan en och fem procent av de platser man hittat visar sig innehålla farliga objekt, förklarar Dorthe Reng Erbs-Hansen, geofysiker på Vattenfall som har det överordnade ansvaret för arbetet.

En mina vid den danska havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev 3 sedd genom den fjärrstyrda undervattensfarkostens kamera

En mina vid den danska havsbaserade vindkraftsparken Horns Rev 3 sedd genom den fjärrstyrda undervattensfarkostens kamera.

Arkeologer avgör skeppsvrakens ålder

Samtidigt ska arkeologer från Strandingsmuseum St. George i Thorsminde, undersöka fynden av tre möjliga skeppsvrak på platsen.

– Ett av fynden är med säkerhet ett skeppsvrak. Vi har en fin bild av det men vet inte vad det är för fartyg och när det sjönk. Därför ska arkeologer från Strandingsmuseet vara med ombord och med hjälp av vår fjärrstyrda undervattensfarkost bedöma åldern. Om det är över 100 år är det skyddat enligt den danska museilagen och då gäller en större säkerhetsradie runt vraket än om det är av nyare datum, berättar Dorthe Reng Erbs-Hansen, som tillägger att användningen av undervattensfarkosten gör att det inte är nödvändigt att skicka ned dykare, vilket är en betydligt farligare metod.

– Säkerheten kommer alltid först, också för de externa specialister vi samarbetar med. Så vi undviker helst att skicka ned dykare. I samband med undersökningarna kommer dykare bara att användas nära land där det inte finns andra möjligheter, förklarar hon.

Förberedelse av den fjärrstyrda farkosten vidvindkraftsparken Horns Rev 3. Foto: Boskalis Hirdes

Förberedelse av den fjärrstyrda farkosten vidvindkraftsparken Horns Rev 3. Foto: Boskalis Hirdes.

Enligt Dorthe är de två andra markeringarna man funnit vid de geofysiska undersökningarna inte med säkerhet vrak. Det ena är ett skeppsformat avtryck på botten, medan det andra är ett spetsigt föremål som kan vara ett vrak eller en livbåt men som också kan visa sig vara en stor sten.

Viktigt att inte trampa på en mina

För arbetet med vindkraftsparken är det viktigt att veta vilka områden de stora fartygen ska hålla sig borta från när de sänker ned sina långa ben på havsbotten för att stå stadigt när fundamenten och senare vindkraftverken ska placeras ut. Det samma gäller när kablarna ska läggas ner mellan vindturbinerna och in till land.

När arbetet är klart fortsätter fartygen till Östersjön för att undersöka området där Vattenfall ska bygga vindkraftparken Kriegers Flak.

Minsprängning 2016 i samband med byggandet av Horns Rev 3

Av Niels V. Vester NielsV.Vester@vattenfall.com

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.