Nyhet

Världens kraftfullaste vindkraftverk installerat i Aberdeen Bay

Den första av elva turbiner har installerats vid Vattenfalls vindkraftpark för testning och utveckling utanför den skotska kusten.

Vindturbinen installeras i Aberdeen

Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) är ett test- och utvecklingscentrum i Aberdeen Bay i nordöstra Skottland. Måndagen den 9 april togs den första 8,8 MW-turbinen från MHI Vestas i drift och blev då världens kraftfullaste kommersiella vindkraftverk.

Se installationen av världens största turbin i denna timelapse-video

– Installationen av den första turbinen är en stor prestation som verkligen understryker projektteamets och entreprenörernas handlingskraft och tekniska kunskaper. Vi tycker allihop att den verkligt nyskapande teknik som finns i alla dessa turbiner är mycket spännande, och det är anmärkningsvärt att rotorn bara behöver snurra ett enda varv för att försörja ett genomsnittligt brittiskt hushåll med el för en hel dag, säger Vattenfalls projektchef Adam Ezzamel.

Mindre buller med enorma sänkkistor

Vid EOWDC-vindkraftparken återfinns flera banbrytande innovationer för den havsbaserade vindkraftsindustrin. En av de viktigare är att vindkraftverkens fundament består av sänkkistor, eller på engelska suction bucket jacket foundations, en metod man valt i stället för att som brukligt slå ned fundamenten i havsbotten. Metoden med sänkkistor är i princip ljudlös och därför minimeras störningarna för djurlivet i havet.

Illustration som visar sänkkistor och deras funktion i vindkraftparken

När vattnet pumpas ut från stålhinkarna sjunker de ned i bottensedimentet. Vid avveckling pumpas vattnet tillbaka in så att hela strukturen kan plockas upp.

EOWDC-vindkraftparken kommer att bestå av elva turbiner med en sammanlagd uteffekt på 93,2 MW. Den årliga produktionen kommer att motsvara 70 procent av Aberdeens elbehov.

Så här säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls Business Area Wind:

– Tack vare sin innovativa inriktning på kostnadsreduceringar och nytänkande teknik, banar EOWDC vägen för branschen mot att producera ren och konkurrenskraftig vindenergi och bidrar till att säkra Vattenfalls vision om att bli fossilfria inom en generation.


Vattenfalls European Offshore Wind Deployment Centre

Vindkraftverk: 11 (MHI Vestas V164)
Topphöjd: 191 m
Vinglängd: 80 m
Total effekt: 93,2 MW

Av Nathalie Ghazi

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.