Havsbaserat vindkraftverk
Nyhet

Vattenfall bygger Danmarks effektivaste havsbaserade vindkraftparker

Vesterhav Nord och Syd utanför Jylland ökar den danska vindkraftsproduktionen med över tio procent.

Vattenfalls vindkraftparker Vesterhav Syd och Nord kommer att slå rekord som de mest effektiva i Danmark. De kommer att öka den danska elproduktionen från vindkraftverk med över tio procent och därigenom bidra väsentligt till Danmarks gröna omställning.

Vindförhållandena är optimala, kraftverken skuggar inte varandra och vindkraftverkstypen är den bästa möjliga. Med andra ord är förhållandena perfekta när Vesterhav Syd och Nord börjar leverera grön el till danska hushåll 2020.

– Med Vesterhav Syd och Nords höga effektivitet sätter vi nya standarder både i Danmark och internationellt. Nordsjön är rent allmänt fantastisk för vindkraftsproduktion. Dessutom är parkerna utformade så att vindkraftverken inte skuggar varandra. På så vis kan vinden i området utnyttjas optimalt och parkerna blir ett väsentligt bidrag till Danmarks gröna omställning, säger Michael Simmelsgaard, chef för Vattenfall i Danmark, som fortsätter:

– Om man till exempel tittar på Vattenfalls andra havsbaserade vindkraftpark Horns Rev 3, som i och för sig också är en väldigt effektiv park, finns det några kraftverk som skuggar varandra. Dessutom förekommer skuggor från de andra parkerna vid Horns Rev. Så är det inte vid Vesterhav Syd och Nord.

Kraftverken i de två parkerna står i dubbla förskjutna rader optimalt placerade i förhållande till den vindriktning som dominerar i området, det vill säga från sydväst mot nordväst. Det innebär att den förväntade så kallade kapacitetsfaktorn, ett uttryck för kraftverkens beräknade genomsnittsproduktion, når hela 52 procent.

Totalt sett förväntas de två parkernas årliga elproduktion bli 1 569 GWh och kommer därmed att öka den årliga danska elproduktionen från vindkraftverk med 10,7 procent.

– Vi vann upphandlingen med ett bud som då var historiskt lågt. Kabelläggningen till land ingick i priset till skillnad från andra danska havsbaserade vindkraftparker och blir dessutom mycket billigare än vanligt eftersom kraftverken ligger närmare land. Allt som allt får danskarna och den danska staten förnybar energi till ett väldigt bra pris, säger Michael Simmelsgaard.

Vattenfall vann upphandlingen av Vesterhav Syd och Nord med ett pris på 47,5 danska öre per kWh inklusive landanslutningen med kablar.

Fakta om Vesterhav Syd och Nord

  • Med en total förväntad årlig produktion på 1 569 GWh kommer Vesterhav Syd och Nord att täcka den årliga elanvändningen för ungefär 380 000 danska hushåll.
  • Vesterhav Syd och Nord kommer att öka den danska elproduktionen från vindkraftverk med över tio procent.
  • Parkerna kommer att bestå av 20 respektive 21 Siemens Gamesa 8,4 MW-vindkraftverk.
  • Vesterhav Syd och Nord ligger i Nordsjön, 4,2–10 km från den danska västkusten.
  • Detta blir den första havsbaserade vindkraftparken i Danmark där närboende kan bli delägare.

Vattenfall bygger fyra nya vindkraftparker i Danmark just nu

Vattenfalls havsbaserade vindkraftparker Driftsättning Total kapacitet (MW) Beräknad kapacitetsfaktor (procent)
Horns Rev 3 2019 406 50
Vesterhav Syd 2020 168 52
Vesterhav Nord 2020 176 52
Kriegers Flak 2021 604 48
*Beräkningarna har gjorts med WindPro baserat på tillgängliga vinddata (från Energistyrelsen i upphandlingsdokumenten och vinddata från andra tillgängliga källor) samt vindkraftverkstillverkarens effektkurvor. Avdrag har gjorts för diverse förluster.

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.