Kraftledningar
Nyhet

Vattenfall Eldistribution investerar för säkrare elleverans på Gotland

Vattenfall Eldistribution investerar 350 miljoner kronor i att modernisera kontrollanläggningen för Gotlandsförbindelsen. Med de här investeringarna kan vi långsiktigt säkra elförsörjningen till Gotland. Resultatet blir en modern elnätstation med högre driftsäkerhet, bättre leveranskvalitet och en betydligt minskad risk för strömavbrott.

Mer information

Läs mer om avbrotten på Gotland på Geab:s hemsida:

Fortsatt risk för elavbrott när Gotlandslänkens hjärta moderniseras

Ett omfattande moderniseringsarbete pågår just nu av Gotlandsförbindelsen där Vattenfall Eldistribution byter kontrollanläggning till likströmskablarna, belägna mellan Västervik på fastlandet och Ygne på Gotland.

Kontrollanläggningen är Gotlandsförbindelsens ”hjärta” och säkerställer att överföringen av energi fungerar driftsäkert och att rätt mängd energi överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980-talet fungerar som avsett, men den börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att få störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik. Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor, är Gotlandsöverföringen rustad för ytterligare 20-25 års drift.

– Ombyggnationen genomförs för att säkra stabilitet i Gotlands elnät för många år framåt och den nya kontrollanläggningen möjliggör en ökad andel lokalt producerad energi på Gotland i framtiden. Efter ombyggnationen blir det en mer driftsäker överföring av energi via båda kablarna från ön till fastlandet, säger Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution AB.

Moderniseringsarbetet påbörjades i mitten av juli och kommer att pågå till slutet på september, en period då elförbrukningen är förhållandevis låg. De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland är kopplat till det pågående moderniseringsarbetet och under arbetet är det en förhöjd risk för störningar. 

Den nya kontrollanläggningen ska vara på plats till oktober och då är Gotlandslänken rustad inför kallare väder då elanvändningen ökar.

Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA g...

Nyhet
Jättebatteriet vid Bolidens smältverk i Landskrona har en kapacitet på 1 MWh

Forskningsprojekt vid Bolidens smältverk i Landskrona ska sänka kostnaderna och samtidigt ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.