Nyhet

Vattenfall får högsta betyg för sitt hållbarhetsarbete

Vattenfall har rankats som ”Leader” av Sustainalyctis, ett globalt rankinginstitut inom områdena miljö, sociala frågor och styrning.

Illustration av hand som bockar för fem stjärnor i ett rankingsystem

Utöver att företag ges ett ratingbetyg för sina ekonomiska och affärsmässiga resultat bedöms de numera allt oftare även för sitt hållbarhetsarbete.

Kriterierna för miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance – ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt ansvarsfulla investerare använder sig av när de ska fatta beslut om potentiella investeringar.

Högsta möjliga rankning

Miljökriteriet handlar om hur ett företag hanterar miljöfrågor. Det sociala kriteriet handlar om företagets relationer med medarbetare, leverantörer, kunder och de samhällen där det bedriver verksamhet samt frågor som affärsetik och mänskliga rättigheter.

Styrningsdelen handlar om hur företaget styrs. Man tittar på riktlinjer och policyer, interna kontrollfunktioner och ledningssystem samt frågor som företagets ledarskap, chefslöner, revisioner och aktieägares rättigheter.

– Vi är jättenöjda med att ha rankats som ”Leader” av Sustainalytics. Det är den högsta möjliga rankningen och också en förbättring jämfört med förra året – då vi blev klassade som ”Outperformer”, säger Anne Korthals Altes, Sustainability Manager hos Vattenfall.

Viktig kvalitetsstämpel

Vattenfall bedömdes i jämförelse med 192 andra företag inom olje-, gas- och elbranschen. ESG-bedömningen är viktig eftersom många investerare tar med Sustainalytics analys i beräkningen när de beslutar om sina investeringar.

– ESG ingår allt oftare som en huvudkomponent i investerares strategier. ESG-bedömningar blir också allt viktigare när investerare eftersöker detaljerade ESG-data och kvalitativa bedömningar. Det är väldigt glädjande att se att våra framsteg när det gäller hållbarhet inom Vattenfall uppmärksammas av Sustainalytics, som är ett av de mest välrenommerade instituten när det gäller bedömning av ESG kriterierna, säger Johan Sahlqvist, chef för Investor Relations hos Vattenfall.

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Energiepark Haringvliet är Vattenfalls första park där vind, sol och batterier är installerade innan invigningen.

Rätt planering och en lämplig ekologisk strategi kan göra att Vattenfalls solkraftparker b...

Nyhet
Johan Sohlberg, meteorolog
Nyhet
2020-06-15

Så blir sommarvädret 2020

Ostadig start men varmt i juli – så blir vädret enligt Vattenfalls meteorolog Johan Sohlbe...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.