Grafisk illustration av ett batteri
Nyhet

Halverad klimatpåverkan från elbilsbatterier

Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, visar en ny batteristudie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den största delen av koldioxidavtrycket i elbilar kommer från tillverkningen av batterierna och deras klimatpåverkan har varit föremål för en långvarig diskussion. 2017 fick en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet stor uppmärksamhet eftersom den pekade på att påverkan skulle vara relativt stor, upp emot 200 kg koldioxid per kilowattimmes kapacitet.

Nyligen publicerades dock en uppdaterad version av studien som visar på betydligt mindre påverkan på klimatet: utsläppen för batteritillverkningen ligger snararare på mellan 61 och 106 kg koldioxid per kilowattimme, beroende på om tillverkningen sker med fossilfri el eller inte.

Som referens har ett standardbatteri på Sveriges vanligaste elbil, Renault Zoe, en kapacitet på 52 kilowattimmar.

– Skillnaden i resultat beror på att i den första studien användes livscykelanalyser som beskrev batteriproduktion i ett tidigt skede. Nu är batterifabrikerna effektivare och det ser man på klimatavtrycket som bara blir bättre, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef på Vattenfall.

Antalet elbilar ökar på vägarna och därmed batteriproduktionen. Vattenfall har investerat i Northvolts batterifabrik i Skellefteå, som ska bli Europas största.

I Sverige finns idag omkring 100 000 elbilar. För att ladda dessa bilar satsar bygger Vattenfall tillsammans med partners upp laddinfrastruktur inom laddnätverket InCharge.

– Det är verkligen tydligt att fossilfri el kan förbättra en lång rad olika produkters miljöpåverkan, säger Helle Herk-Hansen.

Läs rapporten från IVL Svenska Miljöinstitutet

Artikel i Ny Teknik

Power Circle

Av Heidi Stenström heidi.stenstrom@vattenfall.com

Se även

Bild över området där batterilagret planeras byggas

Uppsala kommun växer snabbt vilket innebär ett ökat behov av el. För att möta det ökade be...

Nyhet
Fyrislund i Uppsala, där Vattenfall på uppdrag av Vasakronan ska anlägga en av Sveriges största solcellsparker
Pressmeddelande
2020-01-16

Vattenfall vann upphandling om ny stor solcellspark i Uppsala

Vattenfall ska på uppdrag av Vasakronan anlägga en av Sveriges största solcellsparker. 11 ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.