Nyhet

Den 23-24 oktober genomförs övning Havsörn i Forsmark, en blockövning inom haveriberedskapen. I år ingår blockövningen i länsstyrelsens totalövning för kärnkraft då länsstyrelsen i Uppsala, Polisen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är med och övar med fullt bemannade staber.

Forsmark genomför årligen större blockövningar inom haveriberedskapsorganisationen, utöver de funktionsövningar och inkallelseövningar som också görs regelbundet.

Den här typen av totalövningar tillsammans med andra externa organisationer och myndigheter genomförs vart sjätte år på Forsmark, senaste gången var 2013. I år är dock övningen större både när det gäller omfattning och tid.

ovning-forsmark-havsorn.jpg

– Under länsstyrelsens ledning är över 70 aktörer inblandade i årets övning som kommer att pågå under 36 timmar. Havsörn 2019 är därmed den största beredskapsövning som genomförts med kärnkraftsscenario i Sverige och också här på Forsmark, säger André Hellberg, NPB, som är lokal övningsledare för Havsörn här på Forsmark.

Under tisdagen gav Länsstyrelsen i Uppsala en presskonferens där man berättade om kommande övning. Forsmarks Kraftgrupp, Östhammars kommun, Polisen i Uppsla och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, deltog i presskonferensen. Medverkade från Forsmark gjorde säkerhetschef Niclas Metzén.

Reportage från UNT: Därför är Uppsala värd för krisövningen

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.