Nyhet

Hur stänger man av ett kärnkraftverk – Är det bara att trycka på en knapp?

Efter 44 år i samhällets tjänst är det nu dags för Ringhals 2 att gå i pension. Det sker den 30 december kl 9 då sista turbinen kopplas från elnätet och elproduktionen upphör.

c2_ringhals_mattias petersson R2.jpgMattias Petersson

Den slutliga avställningen påbörjades redan i september då anläggningen gick in i en fas som kallas coast down. Det innebär att reaktoreffekten sjunker i samband med att energin i bränslet minskar. I november gick effekten ner under 50 % och den ena turbinen togs ur drift. Den 30 december stängs även den andra turbinen av och elproduktionen upphör.

Det är många som är nyfikna på hur avstängningen går till och frågan om det ”bara är att trycka på en knapp?” dyker upp allt som oftast. Vi på redaktionen bad Mattias Peterson som är driftchef på R2 berätta om hur avstängningen går till.

c2_Ringhals_reaktorpulpet_R2.jpg

Stänger man av kärnkraftverket genom att trycka på en knapp?

– Nej, riktigt så enkelt är det inte. Avstängningen är en planerad process som sker i många steg och inte som ett snabbstopp, vilket är fallet om man behöver ”trycka på knappen”, säger Mattias.

Hur går det till då?

– Anläggningen tas ur drift av personal i kontrollrummet. Det sker genom att man minskar effekten och stoppar turbinen, vilket är en stegvis och kontrollerad process som styrs av automatik. Vi har gjort det många gånger förut eftersom det går till på samma sätt som när vi ställer av inför underhåll en gång om året. Skillnaden är att klockan 9 måndagen 30 december kopplar vi från Ringhals 2 från elnätet för gott.

Vad är skillnaden mellan ett snabbstopp och en planerad nedgång?

– En planerad nedgång är en stegvis process med många olika åtgärder då turbinerna först tas ur drift och elproduktionen upphör, sedan stoppas kärnklyvningen genom att styrstavarna körs in i härden lugnt och kontrollerat. Vid ett snabbstopp trycker operatören på en knapp, alla styrstavar åker in i härden samtidigt, kärnklyvningen stoppas omedelbart och turbinerna stoppas automatiskt.

Kan man se utifrån att reaktorn stängs av?

– Det syns ju inte när elen upphör att strömma genom ledningarna, men är det klart väder kan man se ånga från anläggningen, det är ren vattenånga som kommer i samband med nedkylning. Efter avstängningen testas ångledningarnas säkerhetsventiler och det kan låta som åskmuller när vattenånga passerar säkerhetsventilerna.

Vad händer med anläggningen efter avstängningen?

– Efter avstängningen kyls reaktorn ner och blir kallt avställd den 31 december. Under första halvan av januari fortsätter åtgärder som att reaktorn töms på bränsle som flyttas till avsedda bränslebassänger. Den slutliga avställningen pågår under två månader. Då utför vi tester, kontrollerar utrustning och förbereder anläggningen för avställningsdrift. Sedan börjar de förberedande åtgärderna inför nedmontering och rivning. I mitten av 2022 kommer allt bränsle vara borttransporterat enligt plan, för både Ringhals 1 och 2.

Gå till Ringhals

Av Anna Wallrud anna.wallrud@vattenfall.com

Se även

Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

Nyhet
Nicklas Tjernlund och rivningsroboten in action

När kärnkraftverk rivs handlar mycket om betong. Till exempel utgör betongen cirka 300 tus...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.