Nyhet

Magnus Hall i europeiskt hållbarhetsupprop

Vattenfalls vd Magnus Hall har undertecknat ett europeiskt hållbarhetsupprop, CEOs Call To Action – A New Deal for Europe tillsammans med över hundra andra europeiska företagsledare.

print_180521-Magnus-Hall_12A7013.jpg

Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

Detta inom ramen för samarbetsorganisationen CSR Europe, där Vattenfall är medlem, i syfte att påverka och gå i bräschen för ett hållbart europeiskt samhälle som ligger i linje med FN:s globala mål, Agenda 2030.

– Hållbarhet är basen för Vattenfalls strategi och en grundförutsättning för långsiktig lönsamhet. Vi ser också tydligt att vi behöver samarbeta kring dessa frågor för att få till en snabb förändring, och det signalerar vi genom att underteckna detta upprop, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

I linje med egen strategi

Uppropet ligger i linje med Vattenfalls egen strategi som bygger på de mål som fastställts baserat på framtida trender och det konkurrensutsatta landskap bolaget verkar i. Detta i kombination med de krav som ställs på Vattenfalls verksamhet.

Power-Climate-Smarter-Living.png

Strategin kan sammanfattas i fyra ambitioner:

  • Ledande inom hållbar konsumtion genom att öka kundorienteringen, skapa en stark ställning som leverantör av decentraliserad energi och främja elektrifiering och ett klimatsmart samhälle.
  • Effektiv verksamhet genom att förbättra den operativa effektiviteten, påskynda digitaliseringen och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.
  • Motiverade och engagerade medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en inkluderande och engagerande företagskultur samt säkra den nödvändiga kompetensen genom rekrytering och kontinuerligt lärande.
  • Ledande inom hållbar produktion genom att växa inom förnybar energi och genomföra vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en  generation.

– Agenda 2030 handlar mycket om partnerskap och samarbete, något vi tydligt ser underlättar innovation och påskyndar utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ta bara våra samarbeten inom industrin för att utveckla fossilfria industriprocesser, till exempel HYBRIT och de samarbeten vi har med Preem, Boliden och Cementa. Dessa stödjer tydligt vår egen strategi att vara ledande inom såväl hållbar produktion som konsumtion, för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. De stödjer också tydligt flera av Agenda 2030-målen, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

Agenda-2030---FNs-globala-mål-2.png

Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling. Dessa 17 globala mål för hållbar utveckling antogs år 2015 av mer än 150 länder. Vattenfalls strategi stödjer i synnerhet utvecklingsmålen om hållbar energi för alla (mål 7), hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål 9), hållbara städer och samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 12), bekämpa klimatförändringen (mål 13) och genomförande och globalt partnerskap (mål 17).

Vattenfalls verksamhet bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. År 2016 identifierades de sex mål som är mest relevanta för Vattenfalls del. Bolaget bidrar även till flera andra mål, exempelvis vad gäller mänskliga rättigheter, på lokal nivå samt indirekt via vår leverantörskedja.

– Även inom vår leverantörskedja har vi initierat och är drivande inom flera industriinitiativ, till exempel WindEuropes Sustainability plattform, Bettercoal, Sustainable Biomass Program med flera. Dessa initiativ syftar till att skapa gemensamma minimikrav kring hållbarhet för olika aktörer i branschen och driva på mot kontinuerliga förbättring och transparens vad gäller hållbarhetsarbetet”, fortsätter Annika Ramsköld.

CEOs Call To Action – A New Deal for Europe (PDF)

CSR Europe

Av Henrik Svensson

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Vattenkraftverket i Stornorrfors från ovan. Foto: Jennie Pettersson
Pressmeddelande
2020-03-20

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 ”Omställningen mot ett fossilfritt liv”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 är nu publicerad. Rapporten beskriver Vat...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.