Fåglar till havs
Nyhet

Ornitologin träder in i den digitala eran med nydanande fågelstudie vid Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark

Nästa etapp av en banbrytande miljöstudie vid en vindkraftpark utanför Skottlands kust har inletts efter att Vattenfall utsett skotska och danska experter för att genomföra en fågelstudie.

Det Edinburgh-baserade teamet från RPS Consulting och danska DHI Group ska utnyttja avancerad digital radarkamerateknik vid EOWDC (European Offshore Wind Deployment Centre) i havet utanför Aberdeen i Skottland. Den ska användas för att för första gången någonsin studera flygmönster och reaktioner hos havssula, tretåig mås och andra stora måsfåglar som flyger genom och i närheten av vindkraftparken under sommarens häckningsperiod.

Säsongsskillnader i fågelbeteende

Studier har tidigare framför allt fokuserat på vintrarna, men eftersom fåglar har ett helt annat beteende under vintern än vid häckningen är det viktigt att studera båda säsongerna. Det finns en bristande kunskap om fåglarnas samspel med havsbaserade vindkraftverk, och detta var ett av de främsta skälen till valet av projekt och med den här tekniken – det är möjligt att upptäcka fåglarnas förflyttningar med sensorer på rotorbladen, riktade radarstudier och värmedetekteringssystem.

Thanet_1920x1080.jpg

Studien bygger på forskning utförd vid vindkraftparken Thanet på fotot.

Forskningen, som tros vara den första i sitt slag, finansieras av test- och demonstrationsanläggningen EOWDC:s program för vetenskaplig forskning och övervakning, värt tre miljoner euro.  

Chris Jackson, senior miljöexpert på Vattenfall, säger:

– Vattenfall både uppmuntrar och möjliggör forskning och utveckling som främjar fortsatt tillväxt inom branschen för havsbaserad vindkraft. EOWDC är den perfekta platsen för något sådant här med tanke på anläggningens inriktning på innovation och forskning. Den information som samlas in ger beslutsfattare det underlag som krävs för att stödja en hållbar tillväxt av den havsbaserade vindkraftsindustrin, vilket är av största vikt nu när sektorn samlar sig inför en kraftig utbyggnad. 

Förfinar prediktiva modeller

Studien kommer att fokusera på att samla in data om havslevande fåglars flyghöjder och deras beteenden runt havsbaserade vindkraftverk, och målet är att informera om och förfina de prediktiva modeller som används för att bedöma kollisionsriskerna.

Radar_Tracks_Ex_Test-site-1920x1080.jpg

Avancerad teknik kommer bland annat att kunna följa specifika arter.

Mike Armitage, teknisk chef hos RPS Consulting, förklarar hur tekniken fungerar:

– Radarsystemet kommunicerar digitalt med PTZ-kameror (Panorering/Tiltning/Zoomning) vid vindkraftverkets fot vilket gör att vi får både tredimensionella radarbilder och videofilmer av fåglarna som rör sig genom vindkraftparken. Den avancerade tekniken gör det möjligt att urskilja specifika arter, deras flyghöjder och följa beteenden, både individuellt och i grupp, som rör sig i vindkraftparken medan den är i drift.

Studien valdes ut av en expertpanel bestående av viktiga intressenter, bland dem RSPB Scotland, Joint Nature Conservation Committee, Marine Scotland och Scottish Natural Heritage. 

Av Rahel Jones

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.