Ringhals reaktor 2
Nyhet

Planen: Samarbetet fördjupas inför avvecklingen

När förberedelserna inför avvecklingen av Ringhals 1 och 2 nu intensifieras blir samarbetet mellan Ringhals projekt STURE och Vattenfalls program R12D djupare. Den gemensamma planen för när olika åtgärder ska genomföras utvecklas allt eftersom det fysiska arbetet i anläggningarna närmar sig.

Processen för att flytta det kärntekniska tillståndet från Ringhals till Vattenfall har inletts och Vattenfall sände nyligen en ansökan om tillståndsöverföring till SSM. Ansökan gäller endast Ringhals 1 och 2. Tidplanen för rivningssåtgärder följer i princip tillståndet: Ringhals är ansvarig för driften till och med fasen för avställningsdrift, och därefter tar Vattenfall över förutsatt att Regeringen godkänner detta. Under avställningsdriften genomförs inga större rivningsåtgärder men förberedande åtgärder som gynnar avvecklingsprocessen kommer att genomföras; åtgärderna definieras av BUND, samlas i en speciell portfölj och genomförs enligt RAB-rutiner. Under rivningsfasen är Vattenfall tillståndshavare och då genomförs den storskaliga rivningen.

– När Ringhals lämnar över anläggningarna till BUND ska de ha en överenskommen status så att rivningsarbetet kan komma igång så snart som möjligt. Planeringsmässigt har vi rört oss från övergripande strategier till konkreta planer och vi har ett konstruktivt samarbete hela vägen, säger Lars Björnkvist, projektledare för STURE.

bjornkvist-dahl_1920x1080.jpg

– I nära samarbete med Ringhals planerar vi för en säker och effektiv avveckling där vi tittar på vilka lösningar som ger det bästa resultatet för koncernen. I det ingår att starta rivningsåtgärder så snart som möjligt efter att Vattenfall tagit över tillståndet, säger Anders Dahl, sponsor för R12D.

Text: Malin Brikell
Foto: Elisabeth Rehn

Se även

Jan Moström, LKAB, Magnus Hall, Vattenfall och Martin Lindqvist, SSAB
Pressmeddelande
2019-09-19

SSAB, LKAB och Vattenfall på FN:s klimatmöte – nettonollutsläpp är möjligt

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom initiativet HYBRIT, deltar på Climate Week NYC och...

Pressmeddelande
Utsikt över Berlin, med TV-tornet i centrum
Pressmeddelande
2019-09-18

Vattenfall inviger Europas största vattenkokare för värmelagring i Berlin

Vattenfall har anslutit Europas största Power-to-Heat-anläggning till fjärrvärmenätet vid ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.