På fredagen den 28 augusti sattes det sjuttioandra och sista fundamentet ned i Östersjön för den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak.
Nyhet

Alla fundament installerade vid Kriegers Flak

På fredagen den 28 augusti sattes det sjuttioandra och sista fundamentet ned i Östersjön för den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak.

Trots att arbetet på grund av covid-19 genomförts under annorlunda förhållanden inleddes fundamentinstallationen i början av maj och avslutades enligt plan på bara drygt tre månader.

När Kriegers Flak står färdigt blir den Danmarks största havsbaserade vindkraftpark med en kapacitet som täcker den årliga elanvändningen för cirka 600 000 danska hushåll.

Nästa stora etapp i projektet blir att installera kablar och turbiner. Avsikten är att slutföra installation och testning av kablarna i november i år, och installationen av vindkraftverken inleds i början av 2021. Vindkraftparken kan i så fall tas i full drift i slutet av nästa år.

Kriegers Flak är det senaste och största av Vattenfalls aktuella havsbaserade projekt i Danmark. De övriga är Horns Rev 3, som invigdes förra året, och Vesterhav Syd & Nord, som planeras vara i full drift senast i slutet av 2023.

Om den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak

  • Med en produktionskapacitet på drygt 600 MW kommer Kriegers Flak att bli Danmarks största havsbaserade vindkraftpark
  • Den havsbaserade vindkraftparken produktion kan täcka den årliga elanvändningen för 600 000 danska hushåll
  • De 72 vindkraftverken har en totalhöjd på 188 meter, och varje monopilefundament väger upp till 800 ton
  • Vindkraftparken kommer att vara belägen i Östersjön, 15–40 kilometer utanför den danska kusten
Av Esben Baltzer Nielsen

Se även

Montering av ett landbaserat vindkraftverk
Pressmeddelande
2020-09-24

Vattenfall och Glennmont tecknar avtal om energitjänster för finsk vindkraftsproduktion

Vattenfall och Glennmont Partners, en ledande europeisk investerare i förnybar energi, har...

Pressmeddelande
Tillverkning av vindkraftverk i trä. Foto: Modvion
Pressmeddelande
2020-09-19

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Vattenfall och Modvion ingår nytt samarbete om att använda vindkraftstorn i trä för landba...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.