Olidans kraftverk i Trollhättan
Nyhet

Grattis Olidan, 110 år!

25 mars 1910 invigdes Olidans kraftverk i Trollhättan, då landets största vattenkraftverk.

Olidestationen i Trollhättefallen började byggas redan innan Kungliga Vattenfallsstyrelsen bildades 1909. Det första sprängskottet gick av i juni 1906, och kraftverket togs i reguljär drift i mars 1910. Det var då Sveriges största vattenkraftverk.

Video: Hur det startade för 110 år sedan 

Olidestationen byggdes med tilloppstuber ingjutna i bergtunnlar under markytan. Något som var ovanligt på den tiden. Det fanns flera skäl till detta, men en av anledningarna var att man inte ville inverka på de vackra omgivningarna och den speciella naturen. 

VF000167.jpg

Kraftverkets första fyra aggregat togs i drift 1910 och byggarbetet fortsatte fram till 1914 då ytterligare fyra aggregat kunde börja användas. På grund av den stigande efterfrågan på el och ökad kapacitet tack vare regleringen av Göta älv byggdes sedan ytterligare fem aggregat. 1921 hade Olidan totalt tretton turbiner, varav tio fortfarande är i bruk medan de övriga tre monterats isär för att få tillgång till reservdelar. Det är dock sällan som fler än tre av dem producerar el samtidigt. Varje turbin har en effekt på 10 MW. 

Läs mer om Olidans vattenkraftverk 

Läs mer om Vattenfalls historia och kulturarv 

Av Lars-Magnus Kihlström larsmagnus.kihlstrom@vattenfall.com

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.