Nyhet

Ringhals riktlinjer för covid-19

Ringhals följer Vattenfall och myndigheternas riktlinjer och arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. Vi vidtar åtgärder för att säkra vår förmåga att på ett säkert sätt kunna producera el både i kort och långt perspektiv.

Revisionen på Ringhals 1 startar 15 mars och genomförs som planerat. Vi uppmanar entreprenörer och samarbetspartners som arbetar på Ringhals att följa samma riktlinjer, så att vi hjälps åt att värna om varandras hälsa.

Studiebesök och guidade visningar ställs in tillsvidare.

Gå till Ringhals sida

In english:

Ringhals guidelines due to covid-19

Ringhals follows Vattenfall and the authorities' guidelines and works actively to limit the spread of the covid-19 corona virus. Actions are made to ensure our ability to safely produce electricity in both short and long term.

The revision at Ringhals 1 starts March 15 and is carried out as planned.

We encourage entrepreneurs and partners who work at Ringhals to follow the same guidelines, so that we help protect each other's health.

Study visits and guided tours are canceled until further notice.

Go to the Ringhals page

Se även

Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

Nyhet
Nicklas Tjernlund och rivningsroboten in action

När kärnkraftverk rivs handlar mycket om betong. Till exempel utgör betongen cirka 300 tus...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.