Nyhet

Robotar med fornnordiska namn i reaktorn

Under revisionen på Ringhals 4 har tre robotar noga undersökt reaktortankens svetsar in- och utloppsstutsar (anslutningarna för rören som går till och från ånggeneratorerna) och bottenstutsarna där mätinstrumenten thimble tubes går in i reaktortanken.

Var tionde år utför Ringhals tester på reaktortankens svetsar. Arbetet görs med hjälp av robotar som simmar runt i reaktortanken och inhämtar data. Robotarna heter Gugner, Särimner och Skidbladner och är utvecklade och specialanpassade av Ringhals och Dekra för att kunna upptäcka indikationer till sprickbildning redan innan det blir sprickor. Teknikerna som används är virvelströmsmätning, även känt som eddie current teknik (ET) och ultraljud.

Vilka var Gugner, Särimner och Skidbladner - En gris, ett spjut och ett magiskt skepp
Fornnordiska Gugner var odens spjut smitt av dvärgar. Särimner var grisen som åts upp varje kväll och återuppstod varje dag. Skidbladner var Frejs magiska skepp som rymde alla asagudar, men ändå var smidigt nog att fällas ihop så att Frej kunde bära det med sig.

Och vilka är robotarna?
Roboten Särimner har sex olika inställningsmöjligheter för alla typer av röranslutningar, både utloppsstutsar med fläns och inloppsstutsarna som har en kurvad, konisk yta och för svetsar inuti röranslutningen. Den är utvecklad för Ringhals, men har även använts internationellt, bland annat i Schweiz.

Skidbladner har en horisontalbalk som kan fästas på tankens övre del, eller nere i tankväggen. Den väger cirka 250 kilo. I vattnet körs den med pneumatik och har flyttankar som gör den så lätt att en person kan manövrera den själv.

Gugner provar bottenstutsarna både med en prob som går in i stutsarna och med instrument från utsidan av stutsarna. Eftersom tanken är rundad i botten har de yttre bottenstutsarna ena svetssidan i en tajtare vinkel och andra svetssidan i en vidare vinkel. Gugner gör mätningar i alla vinklar.

Robotarna har nu avslutat uppdraget och analyserna av mätvärdena som inhämtades visade att reaktortanken är lika robust som den var vid den tidigare mätningen för tio år sedan.

Text och foto: Malin Söderlind

Se även

Snabbladdstation för elbilar i Nordnorge
Pressmeddelande
Regulatoriskt
2020-09-25

Vattenfall och ABB möjliggör snabbladdning i Nordnorge

Ishavskraft AS, en av Norges största kraftleverantörer, inleder ett samarbete med Vattenfa...

Pressmeddelande
Batterilagret i Landskrona
Pressmeddelande
2020-09-24

Smart skånskt batterilager nu i drift

Vattenfall har börjat leverera smarta tjänster till ett batterilager på Bolidens anläggnin...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.