Nyhet

Starkt år för Vattenfalls kärnkraft

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals levererade tillsammans 53,3 TWh el i fjol. Det är ett av de bästa åren någonsin.

Forsmarks produktionsrekord från 2014 tangerades: 25,3 TWh. Ringhals, som slog produktionsrekord 2018, fick sitt näst bästa resultat genom tiderna med 28,0 TWh.

– För Forsmark var det snudd på nytt produktionsrekord. Även för Ringhals var det ett av de bästa åren någonsin. Vi har haft en del produktionsavvikelser, men kan ändå se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år, säger Björn Linde som är VD på Forsmark och Ringhals.

Vattenfalls kärnkraftsanläggningar har producerat säker, stabil och fossilfri el som motsvarar mer än en tredjedel av elbehovet i Sverige.

– Det är ett stort bidrag för omställningen till en fossilfri framtid och den insatsen är vi mycket stolta över, säger Björn Linde.

Ringhals 2 gick för halv maskin under våren, efter en skada på ena generatorn. Efter återstarten i slutet på april körde Ringhals 2 för fullt fram till coast down (effektnedgång) som inleddes i september.

– För Ringhals 2 var 2019 sista året inför pension. Våra medarbetares insatser har gjort att vi tagit reaktorn hela vägen i mål med god, säker och stabil produktion. För våra fem 1980-talsreaktorer ser vi fram emot fortsatt drift i flera decennier, säger Björn Linde.

Totalt stod kärnkraften för nära 40 procent av elproduktionen i Sverige år 2019. Ungefär lika mycket kom från vattenkraften, medan vindkraft och kraftvärme stod för cirka 12 respektive 9 procent av elproduktionen.

För mer information:
Ringhals presschef Anna Collin, 0340 – 64 70 28
Forsmarks presschef Josef Nylén, 073 – 043 98 80

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.