Nyhet

Stort förtroende för Forsmark och Ringhals

Förtroendet för Forsmark och Ringhals kärnkraftverk är stort i respektive region och ökar bland kvinnor. Allt fler tycks också ha tagit till sig information om kärnkraftens låga utsläpp.

0230_022720_Gabrielsson.jpg

Charlotta Eldelind, kommunikationschef.

Det visar den årliga undersökningen som opinionsföretaget Demoskop genomför på uppdrag av Vattenfall. Runt 85 procent av de som svarat på Demoskops frågor anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Forsmark och Ringhals.

– Vi är glada att förtroendet är stabilt för vår fossilfria elproduktion. Inte minst är det glädjande att se att fler kvinnor har högt förtroende för oss, säger Charlotta Eldelind, kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Dessutom ökar den andel som svarat att man tror att kärnkraft är den elproduktion som har lägst utsläpp av koldioxid.

– Kärnkraftens låga utsläpp, som man kan läsa om i Vattenfalls livscykelanalyser, tycks ha kommit fler till kännedom. Sverige har en mycket bra elmix med fossilfritt och förnybart som är värdefull för att vi ska klara klimatutmaningen och elförsörjningen, säger Charlotta Eldelind.

Drygt en av tio personer uppger att de känner oro för olycksrisker i samband med kärnkraft, vilket är på samma nivå som tidigare år.

– För oss är det viktigt att bidra med kunskap om kärnkraften och att svara på de frågor som allmänheten har om vår verksamhet, säger Charlotta Eldelind.

Resultatet visar även att 40 procent vill utveckla kärnkraften. Ungefär lika många vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. Andelen som vill avveckla kärnkraften via politiska beslut har minskat och ligger på cirka 20 procent.

Fakta om undersökningen

Ringhals och Forsmarks undersökning görs för att mäta allmänhetens förtroende i regionerna för respektive kärnkraftverk. Den berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1983. Intervjuerna i 2019 års mätning genomfördes den 4 – 17 november. Demoskops mätning baserar sig på drygt 1400 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år och äldre.

För mer information: 
Anna Collin, presschef på Ringhals, 0340 – 64 70 28.
Josef Nylén, presschef på Forsmark, 073 – 043 98 80.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.