Installationsfartyg Svanen, foto Van Oord
Nyhet

Vindkraft i Östersjön: Första fundamentet för Kriegers Flak på plats

Bygget av Kriegers Flak, den havsbaserade vindkraftparken i danska Östersjön, fortskrider enligt plan.  Den ska bidra till Vattenfalls mål om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Det första fundamentet för Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Kriegers Flak, 15–40 kilometer utanför Danmarks kust, har placerats på Östersjöns botten.

På fundamenten ska 72 vindkraftverk monteras. Resultatet blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark med en kapacitet som täcker den årliga elanvändningen för cirka 600 000 danska hushåll.

”Fundamentet representerar den första synliga havsbaserade delen av själva vindkraftparken. Det är en milstolpe i utvecklingen av detta jätteprojekt och i Vattenfalls resa mot att göra det möjligt att leva fossilfritt”, säger Catrin Jung, chef för Offshore Wind, Vattenfall. 

Installationen av fundamenten väntas pågå under hösten i år, medan installationen av vindkraftverken påbörjas under 2021. Trots restriktioner till följd av covid-19-pandemin planeras Kriegers Flak vara i full drift senast i slutet av 2021.

Kriegers Flak är det senaste och största av Vattenfalls aktuella havsbaserade projekt i Danmark. De övriga är Horns Rev 3, som invigdes förra året, och Vesterhav Syd & Nord, som planeras vara i full drift senast i slutet av 2023.

bubble-curtain.jpg

Bubbelridå utplacerad under byggandet av den havsbaserade vindkraftsparken DanTysk (arkivfoto).

Under pålningen kommer en dubbel bubbelridå att placeras runt varje fundament i syfte att dämpa bullret för att på så sätt skydda djurlivet i det omgivande havet.   

De så kallade monopilefundamenten är tillverkade av EEW-SPC i Rostock. Ovanpå fundamenten kommer socklar från Bladt Industries att monteras. Dessa ska bära upp Siemens Gamesa-vindkraftverken på 8.4 MW vardera. Fundamenten kommer att transporteras och installeras av Van Oord.


Om den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak

  • Med en produktionskapacitet på drygt 600 MW kommer Kriegers Flak att bli Danmarks största havsbaserade vindkraftpark
  • Den havsbaserade vindkraftparken produktion kan täcka den årliga elanvändningen för 600 000 danska hushåll
  • De 72 vindkraftverken har en totalhöjd på 188 meter, och varje monopilefundament väger upp till 800 ton
  • Vindkraftparken kommer att vara belägen i Östersjön, 15–40 kilometer utanför den danska kusten
Av Vattenfalls pressavdelning press@vattenfall.com

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.