Nyhet

Ny fordonskontroll driftsatt i Forsmark

En ny yttre fordonskontroll har byggts längs vägen från riksväg 76 till Forsmarks kärnkraftverk. Fordonskontrollen invigdes den 16 december.

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades nyligen och den nya fordonskontrollen är en åtgärd som vidtas för att försvåra intrång i skyddsobjektet. Även fordonskontrollen ingår i utvidgningen av skyddsobjektet.

– Utvidgningen av skyddsobjektet och den nya fordonskontrollen görs för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd på Forsmark.

Under gårdagen besökte länspolismästare Erik Steen, tillsammans med Östhammars närpolischef Olle Rehn, fordonskontrollen. De fick en visning av hur fordonskontrollen fungerar.

Den yttre fordonskontrollen ökar Forsmarks förmåga att kontrollera fordon på väg till anläggningen och polisen ser positivt på fordonskontrollen, som uppförts och tagits i drift på mindre tid än sex månader.

– Forsmarks yttre fordonskontroll är en säkerhetshöjande åtgärd som minskar risken för att många personer samtidigt och utan tillstånd kan ta sig in i skyddsobjektet, säger länspolismästare Erik Steen.

Att Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg.

Fordonskontrollen bemannas av Forsmarks skyddsvakter. Det finns sex olika filer vid kontrollstationen, tre för personbilar och tre för övriga fordon. Den som ska besöka Forsmark följer bara skyltningen och lamporna som sitter högst upp i den portal man passerar igenom när man anländer till fordonskontrollen.

Hastigheten är reducerad genom fordonskontrollen varför det är viktigt att man är uppmärksam på hastighetsbegränsningarna.

Vid normal beredskapsnivå kommer persontrafiken, inklusive personalbussarna, att flyta på som vanligt genom bommarna. Transportfordon, (täckta fordon), lastbilar och turistbussar kontrolleras alltid.

Se även

Illustration med 5 stjärnor

IKEA toppar fortfarande listan men Vattenfall kommer starkt – har stigit 20 positioner på ...

Nyhet
Grafisk illustration av ett batteri

Elbilarnas batterier har betydligt lägre klimatpåverkan än vad man tidigare har antagit, v...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.