Nyhet

Skyddsobjektet Forsmarks kärnkraftverk har utökats

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades nyligen. Skyddsobjektet omfattar nu även Biotestsjön, området för det planerade kärnbränsleförvaret samt området upp till den nya fordonskontrollen.

Forsmarks kärnkraftverk är ett skyddsobjekt. Skyddsobjektet utses av länsstyrelsen och omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri.

– Utvidgningen av skyddsobjektet görs för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd, FQF.

Forsmark ansökte om utvidgning av skyddsobjektet i samband med bygget av en ny fordonskontroll, som påbörjades i somras. Det utvidgade området gäller från och med den 22 november, då länsstyrelsen fattade sitt beslut

– Att området runt Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet och att våra vakter har befogenhet att agera inom området, säger Lennart Strandberg.

Skyddsobjekt innebär alltså att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera inom skyddsobjektet är också förbjudet.

Kartan nedan visar gränserna för Forsmark som skyddsobjekt. Röd linje visar den nya gränsen, gul linje den gamla gränsen. De orange klossarna i det gråa området är Forsmarks reaktorer, Forsmark 1, Forsmark 2 och Forsmark 3.

Se även

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.