Nyhet

Vattenfalls kärnkraft näst bästa produktionsår hittillsc

Produktionsåret 2013 för Vattenfalls kärnkraftverk är det näst bästa året hittills sedan produktionen startade för nästan 40 år sedan. Produktionen för helåret 2013 blir nästan 52 TWh för Forsmark och Ringhals kärnkraftverk tillsammans vilket inte är långt efter toppåret 2004 på 53 TWh. 

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals kommer producera 51,9 TWh enligt dagsaktuell prognos 2013 vilket är det näst bästa året hittills. Det motsvarar cirka en tredjedel av den totala elproduktionen i landet.  

Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes och de kommande åren, 2013-2017, planerar Vattenfall att investera 16 miljarder kronor i säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder.

– Vi börjar nu se effekterna av moderniseringsprojekten. Årets höga produktion och förra vinterns höga tillgänglighet gör att det ser lovande ut för fortsatt hög leverans under vintern, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfalls affärsdivision kärnkraft.

Tillgängligheten för Vattenfalls reaktorer under vintermånaderna 2012-2013 låg på rekordhöga 97 procent.Det är flera faktorer som bidrar till hög produktion; moderniseringsarbetet, produktionsrekord i Forsmark och effekthöjning av reaktor 2 i Forsmark vilket har höjt effektnivån med 12 procent. Reaktor 2 kan därmed producera ungefär 1 TWh mer el per år än tidigare. Det motsvarar en årlig elförbrukning för närmare

100 000 hushåll. Årets revisioner i Ringhals gick också mycket bra och avslutades tidigare än beräknat vilket också bidrar till högre produktion.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.