Nyhet

Årsredovisningen för 2013 klar

Produktionsåret 2013 blev det bästa produktionsåret hittills för Forsmarks Kraftgrupp, som hade en säker och stabil drift vid alla tre reaktorer.  Totalt producerades 25 terawattimmar, vilket motsvarar elbehovet under ett helt år för mer än 2,5 miljoner hushåll.

Revisionerna, då reaktorerna stängs av för underhåll och moderniseringar, genomfördes enligt plan och effekthöjningen vid Forsmark 2 bidrar till det goda produktionsresultatet.

Under 2013 avslutades de sista åtgärderna i den så kallade övergångsplanen. Bakgrunden är en ny föreskrift som trädde i kraft 2005, med krav som innebar att säkerhetsförbättringar behövde göras i våra anläggningar. Alla arbeten har genomförts enligt fastställd plan och en sammanfattande årsrapport har redovisats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Forsmark har fortsatt fokus på säkerhet och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Under 2013 var branschorganisationen World Association of Nuclear Operators, WANO, i Forsmark för att göra en uppföljande granskning efter den säkerhetsgranskning som gjordes 2011. Resultatet blev mycket bra.

Under 2013 klarade Forsmark målen för sina kostnader och allmänhetens förtroende för vår verksamhet är högt.

I årsredovisningen hittar du mer information.

Års- och miljöredovisning 2013, Forsmarks Kraftgrupp AB

 

Anna Ek

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.