Nyhet

Årsredovisningen för 2013 klar

Produktionsåret 2013 blev det bästa produktionsåret hittills för Forsmarks Kraftgrupp, som hade en säker och stabil drift vid alla tre reaktorer.  Totalt producerades 25 terawattimmar, vilket motsvarar elbehovet under ett helt år för mer än 2,5 miljoner hushåll.

Revisionerna, då reaktorerna stängs av för underhåll och moderniseringar, genomfördes enligt plan och effekthöjningen vid Forsmark 2 bidrar till det goda produktionsresultatet.

Under 2013 avslutades de sista åtgärderna i den så kallade övergångsplanen. Bakgrunden är en ny föreskrift som trädde i kraft 2005, med krav som innebar att säkerhetsförbättringar behövde göras i våra anläggningar. Alla arbeten har genomförts enligt fastställd plan och en sammanfattande årsrapport har redovisats till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Forsmark har fortsatt fokus på säkerhet och arbetar kontinuerligt med förbättringar. Under 2013 var branschorganisationen World Association of Nuclear Operators, WANO, i Forsmark för att göra en uppföljande granskning efter den säkerhetsgranskning som gjordes 2011. Resultatet blev mycket bra.

Under 2013 klarade Forsmark målen för sina kostnader och allmänhetens förtroende för vår verksamhet är högt.

I årsredovisningen hittar du mer information.

Års- och miljöredovisning 2013, Forsmarks Kraftgrupp AB

 

Anna Ek

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.