Nyhet

Bälteskampanj med lyckat resultat

"Bäst med bälte på om något händer". Det budskapet har Polisen, NTF, skolorna, företag och organisationer i Östhammars kommun spridit i en lokal kampanj under våren. Forsmarks kärnkraftverk är huvudsponsor för "Bälte på" som har gett ett mycket bra resultat. 

Kampanjen "Bälte på" riktar sig främst till barn och ungdomar som åker skolbuss i kommunen.

– En egen företagsintern trafiksäkerhetskampanj på Forsmark uppmärksammades av polisen och kommunen och vi fick frågan om vi ville hjälpa till med den här kampanjen. Det tyckte vi var en bra idé, säger Tomas Hägg som är Forsmarks biträdande kommunikationschef och blev projektledare för kampanjen tillsammans med Agnetha Degerstedt vid Östhammarspolisen.

– Mätningarna har precis avslutats och resultatet har sammanställts. Det blev buss 429 med elever från Morkarla skola i Östhammar som tog hem juryns pris, en heldag på Furuviksparken. Och vi har även sett att kampanjen gett resultat i vanlig linjetrafik vilket är glädjande, säger Agnetha Degerstedt.

Tomas Hägg framhåller också att resultatet blev bra och att styrkan i en sådan här kampanj är att flera olika delar av samhället samverkar och använder varandras kompetenser för att nå gemensamma mål.

Forsmark riktar ett "bra jobbat" till alla deltagande barn, ungdomar och organisationer och ett stort grattis till den vinnande bussen.

Resultaten från mätningarna

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.