Nyhet

En trygg lekplats – en säker arbetsplats

En arbetsplats ska vara trygg, oavsett om den är på ett kärnkraftverk eller på en förskola.

Energi i väst - Ringhals

Trafikvästar gör att barnen syns såväl i trafik som ute på lek. På Limabacka förskola används de olikfärgade västarna så gott som dagligen.

– Västarna underlättar för oss att urskilja barnen på gården och när man går på utflykt lyser färgerna tydligt i trafiken, berättar Sandra Gertsson som jobbar på förskolan.

Ringhals stödjer ett antal idrottsföreningar, evenemang och verksamheter i närområdet med betoning på barn och ungdom. Säkerhetstänkandet är en viktig grundsten i Ringhals policy för vad som sponsras.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.