Nyhet

En trygg lekplats – en säker arbetsplats

En arbetsplats ska vara trygg, oavsett om den är på ett kärnkraftverk eller på en förskola.

Energi i väst - Ringhals

Trafikvästar gör att barnen syns såväl i trafik som ute på lek. På Limabacka förskola används de olikfärgade västarna så gott som dagligen.

– Västarna underlättar för oss att urskilja barnen på gården och när man går på utflykt lyser färgerna tydligt i trafiken, berättar Sandra Gertsson som jobbar på förskolan.

Ringhals stödjer ett antal idrottsföreningar, evenemang och verksamheter i närområdet med betoning på barn och ungdom. Säkerhetstänkandet är en viktig grundsten i Ringhals policy för vad som sponsras.

Se även

Intervju med Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall, under inspelningen av avsnittet

Vattenfall medverkar i Vetenskapens Världs program om framtidens energisystem. Avsnittet i...

Nyhet
De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.