Nyhet

F3 analyserar reaktortanken

Forsmark 3 har inlett arbetet med en analys av reaktortanken för att verifiera att den inte riskerar att påverkas av de tillverkningsfel som hittades på två belgiska reaktortankar 2012.

– Analysen är en del av Forsmarks ständiga säkerhetsarbete där vi drar nytta av de erfarenheter som rapporteras in från anläggningar över hela världen, säger Forsmarks biträdande kommunikationschef Tomas Hägg.

Säkerhet och drift vid Forsmark 3 påverkas inte av detta, där anläggningen i första hand kommer att granska och analysera dokumentationen för reaktortanken. Därefter tar F3 ställning till om tanken behöver genomgå någon provning.

– Forsmark 3 har en färdig planering för det här arbetet som kommer att genomföras inom den tidsram som SSM har beslutat, säger Niclas Metzén, chef för säkerhet och miljö på Forsmark.

Resultatet av granskningen med en bedömning av eventuella behov av provning kommer att rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 30 juni nästa år.

För mer information:
Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef Forsmark, 0768-255 125

Läs mer på SSM:s webbplats , Kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark ska granska reaktortankar (www.stralsakerhetsmyndigheten.se, nytt fönster)

 

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.