Nyhet

Gör kursen i Rent system

Från och med den 19 maj skärps kraven på Forsmark när det gäller kompetens i Rent system. Personal som inte har genomgått den interaktiva kursen för Rent System i tid, kommer inte in på kontrollerat område på Forsmark.

Om du är entreprenör eller konsult och ska arbeta här på Forsmark, till exempel under våra revisioner, ska du genomgå kursen i Rent system.

Den interaktiva kursen, som finns här på hemsidan, är ett krav för tillträde till kontrollerat område. Efter utförd kurs skall återträning utföras med tre års intervall.

Från och med den 19 maj kommer man inte längre in på kontrollerat område utan giltig kurs. Kursen ska därför utföras i så god tid som möjligt.

Utbildningen för Rent system hittar du på sidan ”Entreprenör och konsult/Utbildning” (se länk nedan).

Efter att du genomfört kursen skriver du ut ditt kursintyg och skickar det till kursadministrationen på Forsmark:

Forsmarks Kraftgrupp AB
Kursadministrationen Forsmark
742 03 Östhammar

Vid frågor kontakta Kursadministrationen på e-post Kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.