Nyhet

Magnus Hall besökte Forsmark: Kärnkraft fortsatt viktig

Berlin, Amsterdam, London – Forsmark: Vattenfalls tillträdande koncernchef är på turné.
– Jag vill skapa en större närhet till mig och få en bättre bild av vad ni tycker, säger Magnus Hall till medarbetarna i Forsmark.

I dag tillträder Vattenfalls nya koncernchef Magnus Hall. Under september och oktober gör han en lång serie av besök runt om i Vattenfall.

En 54-årig trebarnsfar med rötter i Småland och skogsindustrin. Det är den korta presentationen av Magnus Hall. Som civilingenjör i industriell ekonomi kan han ”ingenting om allting”, som han själv uttrycker det, och är med andra ord generalist.

Magnus Hall har varit marknadschef inom Holmen och senare koncernchef och vd, men tyckte efter 29 år att det var dags att göra något nytt. Kaffe med en headhunter ledde så småningom fram till utnämningen som ny vd och koncernchef för Vattenfall.

– Jag har ju varit kund i Vattenfall, vilket ger mig en bredare syn på vår verksamhet. Pappersproduktion kräver mycket el och som VD för Holmen satt jag i diskussioner om långsiktiga el-avtal med Vattenfall, säger Magnus Hall.

Kärnkraft fortsatt viktig

Han gör ingen hemlighet av att han är för kärnkraft. Han satt bland annat med som representant för industrin i samband med planeringen kring nybyggnation av kärnkraft i Sverige.

– Det vore konstigt om jag som vd för Vattenfall inte gillade kärnkraft. Kärnkraft är viktigt för ett land som Sverige.

När det gäller kärnkraftens framtid säger han att även om det inte går att bygga ut kärnkraften i dag, måste frågan om kärnkraft på längre sikt drivas vidare och han har för avsikt att ta upp frågan och beskriva situationen i samtal med regeringen.

– Tittar vi på 30 års sikt måste den här typen av kraftförsörjning finnas med i elproduktionsbasen och jag har svårt att se en framtid utan kärnkraft om vi tittar fram till år 2100, säger Magnus Hall.

Ny vision

Han gör heller ingen hemlighet av att tiderna för Vattenfall och kärnkraften är kärva med låga elpriser, hög effektskatt och en förändrad elmarknad. En omgivning som påverkar möjligheterna att tjäna pengar och investera och som ställer krav på utveckling av personal och förändring av verksamhet.

– Vi lever i en tuff omgivning och det kan krävas att vi tar tuffa beslut.

Det viktigaste Magnus Hall har att ta tag i nu är, enligt honom själv, att besluta var Vattenfall ska vara om 10 år.

– Arbetet med Vattenfalls vision är nu den enskilt viktigaste frågan och jag vill se en visionsdiskussion med alla i företaget. Vi ska inte bygga några luftslott utan skapa drivkraft, förståelse och förändring.

Besök på Forsmark 3

Holmen äger både vattenkraftanläggningar och vindkraftparker, så erfarenheten från elproduktion är stor. Forsmark ligger nära Hallstavik där Holmen har sin fabrik och Magnus Hall har varit på besök några gånger tidigare. Under det här besöket ingick bland annat en rundtur på Forsmark 3.

– Det var första gången jag var inne i reaktorhallen och tittade ner i vattenbassängerna. Man blir tagen av den enorma kraft som finns där (1185 MW) utan att man egentligen märker någonting av det. Det hörs inget, syns inget och det luktar ingenting. Det är en speciell känsla.

Vattenfall som tydlig aktör

Det första intrycket Magnus Hall har fått av Vattenfall är gott.

– De jag träffat som har jobbat ihop med Vattenfall har mest positiva saker att säga om företaget, bland annat om kompetensen som finns. Jag vet att vi är mycket bättre än mediabilden visar. Vi inom Vattenfall måste våga vara mer synliga och argumentera tydligt för det vi gör och för det vi är, både mot allmänheten och ägaren.

På frågan vad han ser som lockande med uppdraget som koncernchef och vd svarar han att han tjusas av den affärsmässiga utmaningen kopplat till att det är en politiskt påverkad verksamhet med en speciell ägarbild.

– Jag tror att jag kan fungera bra i den rollen.

ANNA EK

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.