Nyhet

Nu är det snart dags för revision på Forsmark 2

Årets andra revision äger rum på Forsmark 2. Kraftverket ställer av för revision söndagen den 25 maj och revisionen kommer att pågå till den 17 juni.

Revisionerna är årliga avställningar av kärnkraftverken då det utförs underhåll, moderniseringar och myndighetskrävda tester. De kan enklast liknas vid tusenmilservice på en bil.

Mycket ska hinnas med under revisionen på Forsmark 2. Bland annat ska skovlarna på en av kraftverkets två turbiner inspekteras. När ångan från reaktorn träffar turbinen är det skovlarna som snurrar och rörelseenergin omvandlas sedan till ström i generatorn.

Under reaktortanken sitter det så kallade drivdon. Drivdonens funktion är att föra in och ut styrstavar i reaktorhärden, styrstavarna innehåller det neutronhungriga ämnet bor som reglerar effekten genom att suga upp neutroner. Det finns 161 drivdon på Forsmark 2 och i år ska 28 av dem tas ned och servas.

På alla Forsmarksverken finns hjälpkraftdieselaggregat. Deras uppgift är att förse kraftverken med ström när ordinarie strömtillförsel inte finns tillgänglig. Var tolfte år byts motorerna på dieslarna ut och i år ska motorn bytas på hjälpkraftdieselaggregat D (de andra kallas för A, B och C-dieslarna).

Förutom dessa arbetsinsatser kommer många andra rutinåtgärder att göras. Bland annat sätts det in nya bränslepatroner i reaktorhärden. Enligt planeringen kommer 132 av 676 bränslepatroner att bytas ut.

Åtgärd av bränsleskada innan revisionen
Den 22 maj kommer Forsmark 2 att gå ner i effekt för att lokalisera en bränsleskada. Bränsleskadan kommer att lokaliseras med hjälp av så kallad fluxtilting och sipping.

Fluxtilting innebär att styrstavarna förs in och ut i härden, då påverkas nämligen effekten hos kringliggande bränslepatronerna och om det finns en bränsleskada frigörs ädelgaser. Forsmarks kemiavdelning gör sedan mätningar i reaktorns avgassystem. Mätningarna ger en indikation om var i härden bränsleskadan finns.

För att lokalisera i vilken bränslestav skadan finns, kommer så kallad sipping att genomföras i samband med bränslebytet under revisionen. Sipping innebär att varje bränslepatron lyfts, då minskar det kringliggande trycket och radioaktiva ämnen och gaser trycks ut genom bränslekapslingens hål. Vattnet i bränslepatronen analyseras och ifall jod- och cesiumisotoper observeras betyder det att bränslepatronen är skadad.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.