Nyhet

Reaktortanken på Ringhals 4 i gott skick

Reaktortanken på Ringhals 4 har inspekterats med avseende på tillverkningsdefekter av den art som tidigare hittats på kärnkraftverk i Belgien. Undersökningen visar att fyrans tank är helt utan defekter.

Bakgrunden är att man för några år sedan hittade tillverkningsdefekter i gjutgodset på en av reaktorerna i belgiska Doel – så kallade flakes. Andra reaktorer med samma tillverkare undersöktes då, bland annat Ringhals 2. Efter att R2 kollats med gott resultat, fortsatte undersökningarna i bland annat Belgien och ytterligare ett verk stoppades där.

– Vi började redan när tvåan undersöktes att fundera på hur vi skulle gå vidare, berättar Torsten Pedersen, som lett inspektionsarbetet. Så när Strålsäkerhetsmyndigheten krävde att även andra tankar än dem som tillverkats av samma företag som Doels skulle undersökas, var vi redan i färd med att planera inspektionen av R4. Därför fick vi inget föreläggande från myndigheten, vilket de andra tillståndshavarna fick.

Under årets revisionsavställning har man med robotteknik granskat en fjärdedel av tankens vägg – en 90 graders "tårtbit" från tanklocksflänsen och ner till bottendomen. Tekniken som använts heter phased array, som har den fördelen att den förutom att hitta och storleksbestämma eventuella defekter också visar vilken riktning defekten tar i materialet.

Inspektionen visade att fyrans tank var helt fri från indikationer. Om även R3, som har en tank som är identisk med fyrans, ska undersökas kommer att beslutas längre fram. Ringhals 1s reaktortank är av en helt annan konstruktion och är inte aktuell för den typ av tillverkningsproblem som initierat undersökningarna av R2 och R4.

En ny typ av provningsrobot användes vid reaktortankprovningen. Här sänks utrustningen ner i reaktortanken.

Mätdata från provningsroboten samlas in och analyseras därefter.

Se även

Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.