Nyhet

Ringhals strategier för åldringshantering granskades

I mars hade Ringhals besök av en expertgrupp från Internationella Atomenergiorganet IAEA, som granskade hur Ringhals förbereder sig för en säker och stabil drift efter den ursprungliga tänkta livslängden för anläggningarna. Granskningen gav värdefullt resultat.

Granskningsteamet som besökte Ringhals i mars 2014
Det handlar om Ringhals strategier och metoder för åldringshantering, Long Term Operation (LTO). Hur vi analyserar, tar hand om och underhåller kärnkraftsanläggningarna för en säker och stabil drift även efter 40-årsstrecket. Granskningen som kallas SALTO – Safety Aspects of Long Term Operation – gav viktig återkoppling på strategier och metoder för detta.

Förbättringsmöjligheter och goda exempel

Sammanlagt fick Ringhals sexton förbättringsområden att arbeta vidare med. De handlar till exempel om att säkerställa rätt förutsättningar för det planerade LTO-projektet, hur Ringhals identifierar och värderar status och underhållsprogram för komponenter och att tillgång finns till rätt kompetenser på området.
Granskarna tar också med sig två "good practice" som ska vara något nytt, av värde och överförbart till andra. Det ena är att Ringhals har en uttalad och väldefinierad teknisk specialistkarriär. Det andra är arbetssättet med program för återkommande kontroller och provningar i anläggningen, där en databas fungerar som ett viktigt nav. Den slutliga rapporten från granskningen kommer i maj.

Öppen dialog

Björn LindeRinghals vice vd Björn Linde kunde konstatera att de förväntningar han hade på granskningen uppfylldes riktigt väl. Det blev en öppen dialog med mycket lärande och hjälp för Ringhals att ta del av.

– Ringhals 1 och 2 har snart varit i drift i 40 år och direktiven från våra ägare är att vi ska planera och investera för 50 års drift. Det är angeläget för oss att arbeta med vårt LTO-program. Nu har vi fått saklig och konstruktiv feedback, ett resultat som hjälper oss att bli bättre. Det tar vi hand om och vi ska också förvalta de nätverk och kontakter vi har fått, säger Björn Linde.

Granskningen följdes också av representanter från Vattenfall-koncernen samt Forsmark och OKG, som har motsvarande granskningar framför sig.

 

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.