Nyhet

Stärkt förtroende för Forsmark

Den årliga förtroendemätningen som Demoskop gör på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp visar på stärkt förtroendet både i hela området – som omfattar Uppland och Gävle/Sandviken-området – och i det så kallade närområdet – som omfattar Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner. Mätningen genomfördes under november 2014.

81 procent av de tillfrågade i hela området säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året.

Förtroendet för Forsmark i närområdet har under de senaste åren legat stabilt över 80 procent och ökade i år med tre procentenheter till 87 procent.

88 procent av samtliga tillfrågade känner sig ”inte särskilt oroade” eller ”inte alls oroade” för olycksrisker i Forsmark. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2013.

Sedan några år tillbaka ställs frågan om man vill ersätta befintliga reaktorer i Forsmark med nya. I den senaste mätningen är 57 procent för att bygga nya reaktorer i Forsmark jämfört med 52 procent 2013.

På frågan om kärnkraftens användning i Sverige svarar 29 procent (31 % 2013) att de vill utveckla kärnkraften och bygga nya reaktorer vid behov, 52 procent (45 % 2013) att de vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl, 14 procent (19 % 2013) vill avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut att stänga reaktorer, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning och 5 procent (5% förra året) svarar vet ej.

Mätningen baseras på 653 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år eller äldre och genomfördes av Demoskop under perioden 7 november till 26 november 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel. 070-530 05 13.

För frågor kring mätmetodik etc kontakta Håkan Forsell, Demoskop AB, tel. 08-506 455 00.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.