Nyhet

Stärkt förtroende nära Ringhals

Den årliga opinionsundersökningen, som Demoskop utför på uppdrag av Ringhals, visar tydligt att allmänhetens förtroende är beroende av avståndet till kärnkraftverket.

Undersökningen omfattar 800 telefonintervjuer i en triangel som täcker området mellan Göteborg, Borås och Falkenberg.

– I Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Mark, ett område med drygt 200 000 invånare, når vi 83 procents förtroende – en ökning med hela fem procentenheter från 2012, konstaterar kommunikationschef Gösta Larsen. Inte minst har förtroende för säkerheten ökat.

Förtroendet totalt sett ligger på 70 procent, vilket innebär att resultatet för hela undersökningsområdet nästan är tillbaka vid 2011 års nivåer efter en ökning 2012.

Liksom tidigare år kan man konstatera att kännedomen och förtroendet för Ringhals ökar med den geografiska närheten till kraftverket. Bland boende i Varberg känner sju av tio till Ringhals ganska bra eller mycket bra, medan motsvarande i den yttre cirkeln är fyra av tio.

Förtroendet för Ringhals är klart större bland män (78 procent) än bland kvinnor (64 procent), vilket är en skillnad som funnits sedan mätningen startade 1996.

Undersökningen visar att driften vid Ringhals 2013 upplevs som mer tillförlitlig än föregående år, och en ökning i förtroendet noteras för samtliga grupper.

När det gäller Ringhals påverkan på miljön består siffrorna från 2012 – nästan tre av fyra anser att kärnkraftverkets miljöpåverkan är mindre än från andra elproduktionsmetoder.

– Det är i den inre cirkeln som vi gör våra insatser och har möjlighet att påverka förtroendet av egen kraft, exempelvis ge ut Ringhals Tidning och bjuda in besöksgrupper till Infocenter, säger Gösta Larsen. I övrigt är vi beroende av den bild som media och andra förmedlar, och där handlar rapporteringen oftast bara om driftstörningar och liknande.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.