Nyhet

Stor revision på Forsmark 3

På söndagen den 27 juli inleds Forsmarks största revision i år. Då går Forsmark 3 ned för avställning.
– Flera stora projekt ska samordnas under årets revision, både i reaktor- och turbindelen, säger revisionsprojektledaren Kenneth Stensson.

Under revisionen kommer bland annat KabRI-projektet att genomföras, där nya kabelgenomföringar ska monteras inuti reaktorinneslutningen, den trycktäta byggnaden som omger reaktortanken. Kabelgenomföringarnas huvuduppgift är att låta eletroniska funktioner gå igenom reaktorinneslutningen som är en av Forsmarks olika säkerhetsbarriärer.
– Kabelgenomföringarna ska se till att den elektroniska funktionen finns men samtidigt vidmakthålla att reaktorinneslutningen klarar de tryckbelastningar den utsätts för, säger projektledaren Ulf Börjesson.

Sedan i våras har berörd personal övat arbetsmoment i en så kallad ”mock-up”, en kopia av arbetsplatsen. Totalt byts åtta kabelgenomföringsrör ut, tillsammans med åtta kabelgenomföringsskåp och 56 kabelgenomföringsmoduler.
– Projektet är intressant av flera anledningar, men främst för att det görs för första gången på Forsmark, säger Kenneth Stensson.

Ovanför KabRI-arbetet, som utförs i den nedre reaktorinneslutningen, provas reaktortanken. Det arbetet görs i reaktorhallen, högst upp i reaktorbyggnaden. Provningen är omfattande och genomförs var tionde år. I reaktorbassängen ska även samtliga 169 styrstavar inspekteras, vilket är 147 fler inspektioner än vad som genomfördes under revisionerna på Forsmark 1 och 2 tillsammans. Styrstavarna kontrollerar effekten i härden genom att suga åt sig neutroner och vid inspektionerna söker personalen efter sprickor och andra felaktigheter.

Högtrycksturbinen ska ersättas under revisionen. När ångan från reaktorn kommer till högtrycksturbinen avges cirka 40 procent av energin, de resterande 60 procenten avges i de tre lågtrycksturbinerna. En ny högtrycksturbin möjliggör ett ökat ångflöde, vilket banar väg för en framtida effekthöjning – även om ingen sådan är planerad i dagsläget. Samtidigt som högtrycksturbinen byts ut lyfts två lågtrycksturbiner ur sina hus för underhållsåtgärder.
– Samordningen mellan revisionens olika projekt är mer påtaglig än tidigare, berättar Kenneth Stensson.

För att underlätta samordningen kommer revisionskoordinatorer att finnas på plats under revisionerna.
– Revisionskoordinatorerna är revisionsplanerarnas ögon och öron ute i anläggningen. De ska också vara ett stöd till arbetsledningen i frågor som berör planering och samordning. Syftet är att så tidigt som möjligt hantera eventuella avvikelser och på så sätt minska tidsförskjutningar, säger Kenneth Stensson.

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.