Nyhet

Ändrade investeringsplaner påverkar återstående drifttid för Ringhals 1 och 2

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i förra veckan i Ringhals AB togs beslut om att begränsa investeringarna för Ringhals 1 och 2. Det får avgörande betydelse för den återstående drifttiden.

– Tillsammans med Ringhals minoritetsägare E.ON har vi diskuterat den återstående drifttiden för Ringhals 1 och 2, men inte kommit fram till någon gemensam ståndpunkt, säger Torbjörn Wahlborg, styrelsens ordförande och chef för Vattenfall Generation.

– Däremot innebär marknadsförutsättningarna och belastningen av den höga effektskatten att vi beslutat om att begränsa investeringarna för Ringhals 1 och 2. Investeringsbeslut, som fått vänta medan diskussionen med E.ON pågått, kommer inte att tas upp på nytt. Vi beslöt även att avsluta redan påbörjade investeringsprojekt som skulle ha genomförts från 2017 och framåt, fortsätter han.

Ringhals vd Eva Halldén fick i uppdrag av styrelsen att utreda vilka konsekvenser beslutet får för Ringhals 1 och 2. Analysen visar att drift är möjlig längst till 2020.

– Våra anläggningar är i behov av kontinuerliga moderniseringar och förbättringar för att vi ska kunna upprätthålla säker och stabil drift, säger Eva Halldén. Vår analys av styrelsebeslutet, innebär att Ringhals 1 och 2 under nuvarande förutsättningar inte kan drivas längre än till 2020. Det är givetvis tråkigt men ett nödvändigt beslut för mig som vd och tillståndshavare att ta efter styrelsens beslut om att begränsa investeringarna. Samtidigt har vi nu fått en tidsram att arbeta utifrån när vi ska planera och dimensionera för den fortsatta verksamheten.

Beslut om begränsade investeringar omfattar inte Ringhals 3 och 4, utan de båda anläggningarnas planeringsförutsättningar om drift i 60 år kvarstår.


För vidare information:
För frågor om styrelsens beslut kontakta: Vattenfalls pressavdelning, tel 08-739 50 10, press@vattenfall.com


För frågor om verksamheten på Ringhals kontakta: Anna Stålnacke, kommunikationschef Ringhals AB, telefon 0340-667443, anna.stalnacke@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.